BSO

Kinderen van de Mare gaan o.a. naar de volgende BSO:  

 

Buitenschoolse opvang Groeibriljant
tel: 06 30700188

Kinderopvang Stichting Groeibriljant is onderdeel van de SWKGroep

 

 
   

  • BSO De Kantine
  • BSO BuitenGewoon

beiden van kinderopvangorganisatie kindeRdam. Beide locaties zijn (naast elkaar) gelegen op het terrein van een sportcomplex. BSO De Kantine en BSO BuitenGewoon werken nauw samen. Om beter in te kunnen spelen op de behoeftes van uw kind hebben we een splitsing in leeftijd gemaakt. Kinderen tot 7 jaar worden op BSO De Kantine opgevangen en kinderen vanaf 7 jaar op BuitenGewoon. Door deze splitsing kunnen we de activiteiten nog meer toespitsen op de verschillende ontwikkelingsfasen van uw kind.   

 
   

  • BSO De Maan

.

 
   

  • BSO Ketelbinkie IJsselmonde

Ketelbinkie IJsselmonde van Stichting Prokino verzorgt buitenschoolse opvang voor onder andere basisschool De Mare en is gevestigd aan de sportsingel. Onze locatie beschikt over veel verschillende spelmaterialen en er zijn ruime binnen- en buitensspeelruimtes. De BSO van Ketelbinkie IJsselmonde werkt met een ontwikkelingsgericht activiteitenprogramnma, waarbij er door middel van thema's allerlei activiteiten worden gedaan. 

 
   
   
 
 
   
Delen: