MR

 
Onlangs hebben wij op school verkiezingen gehouden voor de medezeggenschapsraad.
Maandag 23 november 2015 zijn de stemmen geteld. Graag willen wij u op de hoogte brengen van de samenstelling van  medezeggenschapraad in de komende jaren. De vergadering komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden gehouden in het hoofdgebouw, Grift 50 en vinden plaats aan de hand van een van te voren vastgestelde agenda.Naar aanleiding van deze agenda en de inhoud van de vergadering worden notulen gemaakt, welke na goedkeuring hier op de site te lezen zijn.
 
 
Waar houdt de M.R. zich mee bezig?
Onze medezeggenschapsraad houdt zich bezig met tal van beleidsterreinen. 
Te denken valt aan: 
 
  •  vaststellen zorgplan
  •  vaststellen schoolplan
  •  vaststellen schoolactiviteitenplan
  •  veiligheid (b.v. verkeerssituatie)
  •  beheren en innen ouderbijdrage
  •  opstellen begroting
 
Ook komen onderwerpen aan de orde die de oudergeleding ter ore zijn gekomen en die een antwoord behoeven. Dit kunnen huishoudelijke zaken betreffen die snel  op te lossen zijn, maar ook zaken die pas op langere termijn te realiseren zijn.
 
Vergaderdata 2017-2018

Donderdag 16 november
Donderdag 1 februari
Donderdag 22 maart
Donderdag 17 mei
Donderdag 21 juni (reserve)
 
De vergadering vindt plaats in het hoofdgebouw, Grift 50. Aanvang 19.30 uur

 

Oudergeleding                
       
Mevr.
W. Doheny-Mijnster
  Mevr.
D. van Oeveren
  Mevr.
M. Paas
  Mevr.
A. Sheombar-Ramcharan
  Mevr. 
T. Vermaas
Lerarengeleding                 
       
Dhr.
J. Baan
  Mevr.
​I. Botic
  Dhr.
​J. van Nijnatten
  Dhr.
D. van der Pol
  Mevr.
​D. de Wolf

Bekijk hieronder de notulen van de afgelopen vergaderingen:
 

 
17 november 2017

   

Delen: