Schoolzwemmen

De gemeente Rotterdam hecht grote waarde aan zwemonderwijs.
 
Daarom mogen alle scholen van het Primair onderwijs, evenals de scholen voor Speciaal onderwijs (vanaf 8 jaar) in Rotterdam in het kader van het vak lichamelijke opvoeding (natte gymnastiek) 2 schooljaren deelnemen aan schoolzwemmen. Vanuit Jeugd Onderwijs en Samenleving worden alle Rotterdamse leerlingen benaderd voor het schoolzwemmen. Zowel leerlingen met een zwemdiploma als leerlingen zonder zwemdiploma en die nog aan de zwemlessen moeten beginnen.
 
 
Alle leerlingen van groep 3, 4 en 5
Op de mare kunnen alle leerlingen uit de groepen 3,4 en 5 deelnemen aan het schoolzwemmen. De leerlingen, die al in het bezit zijn van 1 of meerdere zwemdiploma's krijgen via het schoolzwemmen veel en veelzijdig bewegingsonderwijs, waarin herhaling van het al geleerde, toerusting en survival zwemmen centraal staan. De leerlingen die nog geen zwemdiploma behaald hebben, krijgen twee keer per schooljaar de gelegenheid om het zwemdiploma alsnog te halen, dus het zwemmen volledig te leren.
 

    Pyjamazwemmen
 
Zwemslagen en overige zwemvaardigheden.
Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen op een vlot en op de kant en naar de bodem zinken.
 
Zwemveiligheid
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook zwemmen met kleren bij survival- en wakzwemmen, komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.
 

Wakzwemmen
 
Diplomazwemmen
Twee maal per jaar wordt uw kind in de gelegenheid gesteld zijn of haar inspanningen te bekronen met een zwemdiploma. Deze diplomadagen vinden plaats in de maand februari en aan het einde van het schooljaar. In de maand februari kunnen de kinderen een A of B diploma halen, en aan het einde van het schooljaar een A,B,C diploma of een van de drie zwemvaardigheidsdiploma’s. Het diploma zwemmen is voor de kinderen altijd een feestelijk gebeuren waar u als ouder of verzorger ook voor word uitgenodigd. Of het kind nu afzwemt voor het zwemdiploma A,B of C of voor een van de zwemvaardigheidsdiploma's, bij ieder diploma zwemmen is er een beoordelingscommissie. Hierin zitten mensen van het zwembad. Zij kijken of de kinderen alle onderdelen volgens de eisen van het zwem-ABC goed uitvoeren. Alle diploma eisen van het Zwem-ABC zijn na te lezen via onderstaande link:
 
 
Communicatie
De communicatie tijdens de zwemles verloopt altijd via de groepsleerkracht, die bij de zwemles toezicht houdt, tijdens het vervoer van en naar het zwembad en bij het omkleden en tijdens de zwemles. De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor de ouders.
 
 
Delen: