Advisering en plaatsing in het voortgezet onderwijs.

 

De periode van advisering van onze 8e groepers dient zich weer aan. Dit gebeurt volgens een van te voren strak geformuleerd plan van Fokor, het overkoepelend onderwijsorgaan.

Nieuw en zeer interessant in deze procedure is het volgende: in tegenstelling tot andere jaren is het nu mogelijk om uw zoon/dochter op meerdere scholen tegelijk in te schrijven. U kunt dit te zijner tijd aangeven op een door ons aangeleverd formulier (tijdens het adviesgesprek wordt dit formulier aangereikt). Vervolgens kunt u hierop invullen welke school van het voortgezet onderwijs uw eerste voorkeur heeft, uw tweede, enz.

Wij volgen nauwgezet het voorgestelde tijdspad.

-Okt/nov: toestemming vragen i.q.-onderzoek
-Nov: Afname i.q.-onderzoek
-Nov: overdracht resultaten van i.q.-onderzoek
-Dec: vervolg overdracht resultaten van i.q.-onderzoek
-Dec/jan: inschrijven voor eindtoets
-Vanaf jan: bezoeken informatiemarkten, open dagen, etc. door ouders om voorkeuren voor de voorkeurslijst te​ bepalen
-Jan: afname van de middentoetsen voor groep 8 (o.a. begrijpend lezen en rekenen en wiskunde)
-5-2 tot 23-2-2018: Adviesgesprekken
-5-3 t/m 16-3 -2018: aanmelden van de leerling door ouders bij een school van het v.o.
-28-3-2018: loting bij overaanmelding
-12-4-2018: 2e loting
-April 2018: afname eindtoets
-25-4-2018: 2e loting bij overaanmelding
-Eind mei: uitslag eindtoets en voeren van gesprekken indien advies hoger uitvalt 

Gedurende het gehele traject zal de basisschool in de gaten houden of alles naar wens verloopt voor de ouders en de leerlingen. Bij twijfel aan uw kant verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

​Voor meer info, klik hier.

Delen: