Begin Voorjaarsvakantie

Beste ouders en verzorgers,
Zoals u weet begint vrijdag 19 februari de voorjaarvakantie.
Gezien de gespreide breng- en haaltijden worden onderstaande eindtijden gehanteerd voor midden- en bovenbouw:

11.40u Leerlingen met achternamen die beginnen met A t/m F
11.50u Leerlingen met achternamen die beginnen met G t/m M 1
2.00u Leerlingen met achternamen die beginnen met N t/m Z

Voor de onderbouw locatie Grift 50 hanteren wij dezelfde tijden als voor de midden- en bovenbouw:

11.40u Leerlingen met achternamen die beginnen met A t/m F
11.50u Leerlingen met achternamen die beginnen met G t/m M 12.00u
Leerlingen met achternamen die beginnen met N t/m Z

Voor de onderbouw locatie Fichtestraat 7 gelden de volgende tijden:

11.50u Leerlingen met achternamen die beginnen met A t/m L
12.00u Leerlingen met achternamen die beginnen met M t/m Z

Met vriendelijke groet, Het team De Mare

Delen: