Extra aandacht voor de allerjongsten.

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren is het nieuwe schooljaar begonnen.

Het was een genot om alle kinderen weer terug op school te zien.
Van een aantal ouders hebben wij berichten ontvangen die te maken hebben
met de situatie tijdens het halen/brengen.
Dank voor uw feedback!
Op de eerste schooldag is het voor iedereen natuurlijk spannend, zeker voor de allerjongsten en de kinderen die naar groep 3 gaan.
Daarom is voor deze groepen kinderen bij binnenkomst en bij het naar huis gaan wat extra aandacht.
Verder zag de situatie bij binnenkomst en weggaan er vandaag aanmerkelijk rustiger uit.
Dank voor uw medewerking!
Voorlopig – zo lang het schoolplein nog dicht blijft – zijn er geen extra maatregelen nodig.
Mocht de situatie veranderen dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Hugo Jacobs, directeur

Delen: