Gratis trainingen voor kinderen en/of ouders

Beste ouders/verzorgers van de kinderen op de Mare, 
 
Graag delen wij deze informatie met u, welke we ontvangen hebben van organisatie Indigo Rijnmond. 
Zij geven namelijk trainingen voor kinderen én/of de ouders die dat nodig hebben of van toepassing vinden voor zichzelf of voor hun kind. 
De trainingen zijn kosteloos en er is geen verwijzing van iemand anders nodig voor de deelname.
U als ouder kunt uzelf of uw kind(eren) opgeven. 
 
Bijgaand het overzicht van trainingen welke gegeven zullen worden in de laatste maanden van lopend kalenderjaar. 
 

Mocht u vragen hebben over de trainingen, kunt u altijd contact opnemen met Indigo of een van onze intern begeleiders. 

Nieuwsbrief januari 2021

Mevr. Gitte Aerden
intern begeleider
groep 1 & 2

Mevr. Marska van Noordenne
intern begeleider
groep 3, 4 & 5

Mevr. Ivona Botic
intern begeleider
groep 6, 7 & 8

 

Delen: