Herinnering “Overblijfgeld”

Beste ouder(s) / verzorger(s),
 
We willen u er graag aan herinneren het overblijfgeld te betalen indien uw kind (kinderen) overblijft (overblijven) op school. De kinderen worden opgevangen door personeel. Deze overblijf is een service die geboden wordt, maar is zeker niet gratis. Met dit overblijfgeld bekostigen we o.a. buitenspeelgoed, toestellen voor de kinderen.
 
Wij verzoeken u, mocht u dit nog gedaan hebben, het bedrag van 140,- euro (per kind, per jaar) over te maken naar :
 
NL07 INGB 000 28 90 591 – Stichting Mare Liberum
onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en groep(en).
 
Weet u niet zeker of u dit al voldaan heeft, kunt u dit even bij dhr. Jan Slobbe navragen.
Ook als u een betalingsregeling wilt treffen kunt u bij hem terecht.
 
Alvast hartelijk dank !
 
Met vriendelijke groet,
Directie OBS De Mare

Delen: