Nieuwsbrief oktober 2017

Beste ouder(s) / verzorger(s),
De tijd vliegt ! Waren we nog een beetje aan het nagenieten van de zomer, begint het nu ook al weer herfst te worden.
Dit houdt ook in dat we al 8 weken weer druk bezig zijn !

 

Leren Leren
Voor de vakantie in de laatste nieuwsbrief was er al aandacht geschonken aan Leren Leren. Wat is dit nu eigenlijk ?
Weten hóé je het beste leert, is voor leerlingen een belangrijke voorwaarde om goed te presteren op school: welke vaardigheden heb ik nodig en waarom? En welke vaardigheden moet ik nog verder ontwikkelen om mijn doelen te bereiken? Centraal staat werken vanuit een gezamenlijke ambitie van wat we verwachten van leerlingen. Dit noemen we een schoolstandaard voor gedrag.
Hoe dit zichtbaar wordt gaat te ver in detail, maar in ieder geval zult in de groepen een soort ‘meter’ aan de muur zien hangen waar de vorderingen zichtbaar worden. Op de achtergrond wordt daar nog veel meer mee gedaan, maar dat is in ieder geval zichtbaar.
Samen met het CED zijn we dit schooljaar met dit traject gestart. We beginnen hiermee in de onderbouw na de herfstvakantie en de middenbouw begint na de kerstvakantie. De bovenbouw start er in het nieuwe schooljaar mee, omdat de bovenbouw zich dit jaar nog op andere zaken richt. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Chinese les
In de bovenbouw is het al bekend, maar we gaan met Chinese les op De Mare starten.
Allereerst….waarom Chinees ?
Chinees is een taal die tot de verbeelding spreekt door de moeilijke uitspraak en bijzondere karakters waarmee geschreven wordt. Daarnaast is China een wereldeconomie welke zijn vleugels steeds verder uitslaat over de gehele wereld. Hoe handig is het dan als je elkaar een beetje begrijpt. Verder is Chinees ook een taal die een groot beroep doet op het denkvermogen van zowel kinderen als volwassenen.
Hoe gaat dit in zijn werk ?
Juf José Boumans, onze taalspecialist, heeft jaren geleden Sinologie (China taal en cultuur) gestudeerd aan de universiteit en ook haar Masterdiploma behaald. Daarnaast heeft zij in China gewoond en gewerkt. Juf José spreekt en schrijft de taal dan ook vloeiend !
We starten in de bovenbouw met een proefles voor de herfstvakantie. De Chinese lessen bestaan uit taal en schrijven, maar ook wordt er veel aandacht besteed aan de Chinese cultuur en geschiedenis.
Omdat juf Jose plaats heeft voor 2 x 1 uur Chinese les voor 15 kinderen (dus 30 in totaal) dus niet alle kinderen kunnen dit gelijk volgen. Uiteindelijk willen we er wel naar streven dat we een zo groot mogelijke groep kinderen kunnen gaan bedienen, maar dat zal zich ook moeten gaan ontwikkelen in de loop der jaren en moet ook passen binnen het lesaanbod. Het mag nooit ten koste gaan van andere vakgebieden !
Daarom hebben we ook criteria hieraan verbonden om te kijken welke kinderen eraan mee kunnen doen. De bovenbouw ouders hebben daar inmiddels bericht over gehad.
We hopen dat we met deze Chinese lessen de kinderen extra uitdagen !
Oudervertelgesprek
Wat betreft de gesprekken zal er dit schooljaar een in september / oktober een ‘ouder vertel gesprek’ worden georganiseerd worden waarbij de ouder(s) / verzorger(s) van kinderen die nieuw zijn in een groep vooral komen vertellen ‘over’ hun kind, zodat de leerkracht een goed beeld krijgt van de nieuwe kinderen in de groep. Het gaat dus om ‘nieuwe’ kinderen in groep 1 en 2 en de kinderen die nieuw komen in een groep 3 en een groep 6. U ontvangt via de groepsleerkracht een uitnodiging voor een gesprek.

 

Nieuwe collega
Dit schooljaar is Monique van Duuren op onze school gestart als ondersteuning van de directie.
U heeft haar wellicht ’s ochtends al een keer bij de deur zien staan om de kinderen en u te verwelkomen.
Monique heeft hiervoor als directeur op verschillende BOOR scholen gewerkt. Omdat er met ingang van afgelopen augustus geen vacature vacant was voor haar, is zij voor een jaar toegevoegd aan het team van de Mare om ons managementteam te ondersteunen op verschillende gebieden. Monique heeft er veel zin in en kijkt uit naar een prettige samenwerking. We heten haar dan ook van harte welkom in ons team.
 

Staking 5 oktober
U bent inmiddels al via een brief ingelicht over de staking van aanstaande donderdag. Ook via de media is er veel aandacht voor deze landelijke actie. De kinderen zijn donderdag dus vrij en we verwachten ze weer vrijdag 6 oktober op school !

Studiedag 12 oktober + vrije dag 13 oktober
Even als reminder….volgende week donderdag 12 oktober heeft de school een studiedag en zijn de kinderen vrij. Vrijdag 13 oktober is een vrije dag dus de herfstvakantie start voor de kinderen woensdagmiddag 11 oktober om 12.30 uur ! Langs deze weg wensen we u ook alvast een hele fijne herfstvakantie toe !
 

Verkeerssituatie
We vallen in herhaling als we constateren dat de verkeerssituatie rondom de school chaotisch en druk is. We zijn druk in gesprek met enkele ouders, gemeente en politie om e.e.a. hopelijk in wat voor opzicht dan ook te kunnen verbeteren. Maar wat vooral belangrijk is…… Laten we a.u.b. rekening met elkaar houden als het zo druk en chaotisch is en gun elkaar wat ruimte ! Ook als u haast heeft of wat voor reden er ook mag zijn……laten we met elkaar zorgen voor een veilige verkeerssituatie rondom De Mare !
 

Vakantierooster, studiedagen, vrije dagen schooljaar 2017-2018

  Eerste dag Laatste dag
Studiedag 12-10-2017  
Herfstvakantie 13-10-2017 20-10-2017
Vrije dagen 22-11-2017 24-11-2017
Sinterklaas 05-12-2017 Halve dag – 12.00 uur uit
Studiedag 06-12-2017  
Kerstvakantie 21-12-2017 / kinderen 12.00 uur uit 05-01-2018
Studiedag 30-01-2018  
Voorjaarsvakantie 23-02-2018 / kinderen 12.00 uur uit 02-03-2018
Goede Vrijdag 30-03-2018  
2e Paasdag + vrije dag 02-04-2018 03-04-2018
Vrije dag + Koningsdag + Meivakantie + Hemelvaart 26-04-2018 11-05-2018
2e Pinksterdag 21-05-2018  
Teamuitje 08-06-2018 / kinderen 12.00 uur uit  
Vrije dagen 11-06-2018 12-06-2018
Studiedag 13-06-2018  
Zomervakantie 13-07-2018 / kinderen 12.00 uur uit 24-08-2018

Met vriendelijke groet,
Namens het team,

P.(Peter) van der Waal

Delen: