Nieuws van de directie ~ December

Beste ouders,

Sinterklaas is het land weer uit. Wij kijken terug op een heel mooie Sintviering die door de omstandigheden anders was dan anders. Ik hoop dat u op de schoolwebsite de geweldige foto’s hebt gezien.

Inmiddels is de school fantastisch in Kerstsfeer gebracht en we kunnen ons gaan voorbereiden op het Kerstfeest.
Zoals u zult begrijpen, zijn we dit jaar genoodzaakt ook dit feest op een aangepaste wijze te vieren.

Op woensdag 9 december zullen de kinderen in de klas mooie kerstcreaties maken, zodat we de klassen en de school kunnen versieren. Dit gebeurt onder schooltijd en in de eigen klas.

Op woensdag 16 december zullen we met de leerlingen genieten van een heerlijk kerstontbijt.
Het ontbijt vindt ook plaats onder schooltijd en in de eigen klas. We hebben ervoor gekozen om dit jaar als school voor het eten en drinken te zorgen. Hoezeer we uw heerlijke gerechten ook waarderen, dat kan dit jaar niet binnen de RIVM-richtlijnen. Uiteraard is het de bedoeling dat het deze ochtend écht feest is en daarom zijn de kinderen van harte uitgenodigd om in hun mooiste kerstoutfit te komen.

Vervolgens is donderdag 17 december de laatste schooldag van dit kalenderjaar. De school is dan om 12 uur uit.

Daarnaast nog een tweetal mededelingen. Als u uw kind ziek meldt, wilt u dat dan bij voorkeur via de schoolapp doen? Het ontlast op die manier ons telefoonverkeer en levert een bijdrage aan minder druk bezette lijnen.

Verder zal er na de Kerstvakantie een en ander veranderen aan de leerkrachtbezetting op een aantal groepen. We hopen u daarover in de loop van de week nader te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Hugo Jacobs
directeur obs de Mare

Delen: