Nieuws van de directie ~ Oktober

Update voor ouders en verzorgers met kinderen op de Mare
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Coronamaatregelen
Op maandag 28 september was er weer een persconferentie van het kabinet over het coronavirus en zijn er nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Aanleiding was de stijging van het aantal besmettingen.
Tijdens de persconferentie zijn er geen nieuwe maatregelen aangekondigd voor het onderwijs.
Wegens de snelle stijging van het aantal besmettingen in de regio Rotterdam, heeft ons schoolbestuur, stichting BOOR, echter besloten om in aanvulling op de bestaande maatregelen te kiezen voor het gebruiken van mondkapjes op alle scholen. Hieronder de details.
 Bovenop de maatregelen van het kabinet en de regionale maatregelen van de gemeente Rotterdam,
geldt per maandag 5 oktober het dringend advies aan medewerkers om mondkapjes te gebruiken op onze school. Mondkapjes gaan gebruikt worden door medewerkers, niet door leerlingen. Alle medewerkers dienen een mondkapje te dragen tijdens de momenten dat zij zich buiten het eigen klaslokaal verplaatsen door de school of op het schoolterrein. Dit geldt op de gangen en in de trappenhuizen van de school, en op alle overige plekken in de school waar zij met anderen in aanraking kunnen komen. In de praktijk blijkt het met name tijdens het verplaatsen het moeilijkst om de 1.5 meter afstand te realiseren. Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden in het eigen klaslokaal of als collega’s in de teamkamer of op een werkplek zitten. Medewerkers die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen zijn vrijgesteld van deze maatregel.
 
Het gebruik van mondkapjes is nadrukkelijk aanvullend bedoeld op de al bestaande maatregelen.
Het blijft van belang dat iedereen zich aan de bestaande afspraken houdt.
Het gaat onder andere (voor medewerkers) om afstand houden, de handen regelmatig wassen en te hoesten en niezen in de elleboog.
 
Het besluit om mondkapjes te gaan gebruiken was niet eenvoudig. Leidend in dit besluit is maximale bescherming van de gezondheid van iedereen op school. Goed gebruik van mondkapjes kan hier aan bijdragen.
Ook hebben we gemerkt dat de behoefte om mondkapjes te gaan dragen is toegenomen onder medewerkers en ouders. We zullen de komende periode het gebruik van de mondkapjes monitoren en evalueren.
Uiteraard nemen we hierin de landelijke ontwikkelingen mee.

Verkeerssituatie
Ondanks dat de situatie rondom het halen en brengen op school is verbeterd, is er nog genoeg ruimte voor verbetering. Daarom is er komende week overleg tussen school, de gemeente Rotterdam en de wijkagent. Doel is te komen tot oplossingen voor de drukke situatie die met name veroorzaakt wordt door het autoverkeer rondom school.
 

 
Bereikbaarheid
De telefonische bereikbaarheid van school is de afgelopen tijd niet optimaal geweest.
Deze week zijn alle telefoonverbindingen gecontroleerd en storingen zijn verholpen.
Wij verwachten dat de bereikbaarheid nu dus beter is.
Mocht u toch nog steeds moeite hebben de school telefonisch te bereiken dan horen wij dat graag via info@obsdemare.nl.


Nieuwe medewerker
Sinds 1 oktober is Sanne van der Heiden in dienst als nieuwe administratief medewerkster. Ook zal Sanne regelmatig klassen opvangen als er mensen ziek zijn. Sanne stelt zich hieronder aan u voor.
 

Hallo!
 
Mijn naam is Sanne van der Heiden en vanaf 1 oktober ben ik werkzaam als administratief medewerker op de Mare! Kort over mij:
Ik ben 25 jaar jong en ik heb zowel een administratieve als pedagogische achtergrond.
 Dankzij mijn pedagogische opleiding kan het zo zijn dat ik bij ziekte van een meester of juf ook in de klas te vinden zal zijn.
De Mare is niet onbekend voor mij.
Vanaf groep 1 t/m groep 8 heb ik op De Mare gezeten.
Ik heb hier een geweldige jeugd gehad en hele mooie herinneringen gemaakt.
Voor mij is het daarom extra leuk om bij De Mare te kunnen werken! 
Ik hoop dat we ondanks de huidige omstandigheden er met zijn allen een goed schooljaar van kunnen gaan maken.  

met vriendelijke groet,
Hugo Jacobs
directeur obs de Mare

 

Delen: