Nieuws van de Medezeggenschapsraad

Beste ouders, 

 

Wat een roerige jaren hebben we met zijn allen achter de rug. Velen hebben te maken gehad met verlies van naasten, ziektes en tegenslagen. De maatregelen en daaropvolgend de schoolsluitingen hebben een grote impact gehad op u, de ouders, op de leerkrachten, maar vooral op de kinderen. School is zoveel meer dan een plek waar kennis wordt overgedragen, school een wereld op zich, een wereld van verbinding. In het afgelopen jaar bent u als ouder een belangrijke schakel geweest, dankzij de ouders bleven leerlingen verbonden met school. U was leraar, ICT-er en coach tegelijk. Een pluim voor alle ouders die deze verschillende rollen combineerden met andere zorgtaken en werk. Voor alle ouders geldt dat het afgelopen jaar ook andere zorgen met zich meebrachten, de zorg rondom uw kind. Hoe goed we als ouder ook probeerde te begeleiden, onderwijs geven blijft een vak. De Mare heeft het stokje weer overgenomen en nu leerkrachten gevaccineerd worden of zijn, is er goede hoop dat de school open is en openblijft. Hoopvol is ook minister Slob het onderwijs gaat helpen om de leerachterstanden weg te werken. Op https://www.nponderwijs.nl/ kunt u lezen wat de bedoeling is.  

 

In de Medezeggenschapsraad zijn de ouders en leerkrachten in gesprek over waar de behoefte liggen van de kinderen. Dit om adequate hulp te bieden om ze zo goed mogelijk weer op weg te helpen. De komende tijd worden de verslagen van de kinderen besproken per telefoon of online. Als ouder-MR hopen wij dat het een gesprek wordt over waar staat mijn kind en waar kan mijn kind in worden geholpen? Na tijden van afstand is het nodig om gehoord te worden met als doel dat elk kind zich gezien voelt. 

 

 

Voor de ouder-MR is dat de komende tijd een van de belangrijkste speerpunten.  

Namens de ouder MR,

 

Gladys Cleve

Karim El-Khetabi

Randy Robinson 

Alma Mansour

Angela Smit 

Delen: