nieuwsbrief augustus 2018

Aan het begin van de zomervakantie hebben wij nog een laatste nieuwsbrief uit doen gaan i.v.m. wijzigingen in onze bezetting. Deze wijzigingen waren het gevolg van het last minute vertrek van een van de collega’s waardoor we snel moesten handelen om groepen weer bezet te krijgen. Ook door functieveranderingen van collega’s waren er wijzigingen. We zijn in ieder geval heel blij dat alle groepen een juf of meester hebben !
 Beste ouder(s) / verzorger(s),Toch nog een laatste nieuwsbrief aan het begin van de zomervakantie.

Dit heeft alles te maken met verschillende veranderingen waarmee we de laatste twee dagen

van het schooljaar nog te maken kregen.

Doordat onze intern begeleider Marieke Meijer benoemd is tot adjunct-directeur op De Mare met als hoofdtaak onderwijsinhoud en ondersteuning (zorg) ontstond er nog een tweede vacature voor intern begeleider.

Dit omdat juf Yvette al eerder had aangegeven elders een uitdaging te hebben gevonden.

We hebben inmiddels één nieuwe intern begeleider gevonden en dat is juf Ivona geworden.

Zij zal de bovenbouw onder haar hoede nemen. Dit houdt in dat er een nieuwe collega voor haar groep zal komen.

Dit doen we niet ‘zomaar’ . Dit zal geleidelijk gaan en juf Winnie Hoogvorst zal uiteindelijk haar groep gaan overnemen.

Ook gaat juf Marjan Knossenburg ons na vele jaren verlaten. Zij heeft bij ‘De Hef’ een nieuwe uitdaging gevonden.

We wensen haar daar natuurlijk veel succes bij !

Dit houdt in dat juf Priscilla de nieuwe leerkracht van groep OO1 wordt. Juf Priscilla is geen onbekende voor u,

want ze werkt al weer enkele jaren bij ons op school als juf voor verschillende groepen, en met name voor kleutergroepen. Hierdoor vinden er echter in andere groepen ook weer verschuivingen plaats.

Deze zijn in het onderstaande overzicht terug te zien en zijn in het cursief/onderstreept aangegeven.

Groep Leerkrachten Locatie
Groep O1 *mevr. Priscilla Neutel Grift 42
Groep O2 Mevr. Fatma Senses Grift 42
Groep O3 *Mevr. Christa van den Berg / mevr. Ludy Huiskes – mevr. Esmaa Hmamouch Grift 42
Groep O4 Mevr. Anne Katrijn Slob Grift 42
Groep O5 Mevr. Gezina Koopmans Fichtestraat
Groep O6 Mevr. Joska Erkens / Mevr. Ria Been Fichtestraat
Groep O7 Mevr. Ilse Haga Fichtestraat
Groep O8 *Mevr. Esmaa Hmamouch / Mevr. Jacqueline Knijft Grift 42
Groep O9 Mevr. Eveline Beker Grift 42
     
Groep M1 Mevr. Mariska Janssen / Mevr. Jowien Westhoeve Grift 42
Groep M2 Mevr. Coco van Klei / Mevr. Mariska Janssen Grift 50
Groep M3 Mevr. Arianne Vliegenthart Grift 42
Groep M4 Mevr. Désirée van der Poel Grift 50
Groep M5 Mevr. Bianca Hageraats / Mevr. Jacqueline Knijft Grift 50
Groep M6 Mevr. Gerti van Kampen Grift 50
Groep M7 Mevr. Birgitta Biemans / Mevr. Fiona van Ede Grift 50
Groep M8 Mevr. Kim van der Jagt / Mevr. Quirine van de Werff Grift 50
Groep M9 Mevr. Astrid van Straten Grift 50
Groep M10 Mevr. Marielle Boer Grift 50
     
Groep B1 Mevr. Maaike Berkvens / Mevr. Leonie Bernaert Grift 50
Groep B2 Mevr. Daisy de Wolf / Mevr. Evelien Bernaert Grift 50
Groep B3 Dhr. Jonathan Baan Grift 50
Groep B4 Dhr. Jim van Nijnatten Grift 50
Groep B5 Dhr. Daan van der Pol Grift 50
Groep B6 Dhr. Martin de Lange Grift 50
Groep B7 *Mevr. Ivona Botic / Mevr. Winnie Hoogvorst Grift 50
Groep B8 Dhr. Roland van Straten Grift 50
Groep B9 Dhr. Lammert Bakker Grift 50
Groep B10 Dhr. Arthur den Boer Grift 50Start nieuwe schooljaar

 

Ook al hebben we zo meteen 6 weken vakantie….

Onderstaande is belangrijk voor de start van het nieuwe schooljaar!Start schooljaar:

  • De vakantie begint op aanstaande vrijdag 13 juli om 12.00 uur
  • Maandag 27 augustus zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag
  • De school begint op dinsdag 28 augustus
    • De kinderen van groep 3 en 6 worden om 08.30 uur op school verwelkomd
    • De kinderen van de groepen 4,5,7 en 8 worden om 13.00 uur verwelkomd
    • De kleuters die nu reeds bij ons op school zitten worden eveneens om 08.30 uur verwelkomd

 

Verder willen we u er graag op wijzen dat op dinsdag 28 augustus een informatie-avond gepland staat voor de ouders van de nieuwe 3e groepers en de ouders van de kinderen die pas op school zijn en in groep 4 of 5 zitten. U heeft hier reeds informatie over ontvangen.  In het verlengde hiervan organiseren we op 4 september een informatie-avond voor de ouders van de 6e groepers en van de kinderen die van andere scholen komen en bij ons in de bovenbouw een plaats hebben gekregen.  U krijgt hier in de eerste week na de vakantie nadere informatie over.

 

Rest mij u nogmaals namens het gehele team een hele fijne zomervakantie toe te wensen !Met vriendelijke groet,

Namens het team,P.(Peter) van der Waal

Delen: