Nieuwsbrief december

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Het jaar vliegt voorbij en we gaan alweer richting het volgende decennium ! Tijd dus voor een nieuwsbrief.
 
Personeel
In de vorige nieuwsbrief meldde ik al dat juf Fatma met verlof ging. Haar verlof was nog maar net begonnen en ze beviel van een gezonde dochter met de naam Elisa. Weliswaar een maand te vroeg maar gelukkig maken zowel moeder als dochter het goed. Fatma geniet nu nog van haar verlof en zal rond de voorjaarsvakantie weer terugkeren.
Juf Ilse is inmiddels druk bezig met haar revalidatie en langzaam aan gaat het de goede kant op. Het zal nog even duren voordat zij weer kan re integreren maar ze maakt vorderingen.
Daarnaast willen we u wederom bedanken voor alle flexibiliteit van de afgelopen maanden als we een beroep op u moesten als ouder als er een zieke collega was waar we geen vervanging voor hadden. U wordt altijd zodra wij het weten op de hoogte gebracht via de mail. Soms is dat ook nog op de dezelfde ochtend omdat we dan soms pas de melding krijgen dat een collega ziek is. We begrijpen dan dat het kort dag is, maar ook dan zien we heel veel flexibiliteit. We hebben alle begrip als het niet lukt om uw kind thuis op te vangen ,maar het scheelt ons toch vaak meerdere leerlingen om te verdelen. Hartelijk dank daarvoor !
Soms krijgen we ook de vraag of de leerkracht weer terug is op school…terechte vraag en u kunt er vanuit gaan dat als u geen bericht van ons ontvangt dat de collega dan weer de volgende dag van de partij is.
Elkaar begrijpen
Een school is een plek waar mensen met diverse achtergronden, religies, gewoonten en meningen elkaar ontmoeten. Dit alles zorgt ervoor dat de school een complexe omgeving is waarin we dit in zo goed mogelijke banen proberen te leiden. In zo een omgeving is het belangrijk dat we elkaar begrijpen en ook helder hebben wat verwachtingen zijn. Dit doen we o.a. middels duidelijke afspraken en transparantie. Als afspraken of verwachtingen namelijk niet duidelijk zijn, ontstaat er al gauw onbegrip of vinden we ‘er iets van’ zonder soms navraag gedaan te hebben bij de instantie (school) of de juiste persoon. Dit geeft een bepaalde beeldvorming die dan moeilijk is terug te draaien.
  We zien en merken in onze huidige samenleving dat dit helaas steeds vaker en sneller voorkomt, mede ook door bijv. de invloed van social media. Een prima middel, maar ook zo kwetsbaar als het gaat om berichten die niet kloppen of op een halve waarheid berusten waardoor er al gauw ‘wild west’ verhalen de wereld in gaan. Iets waar dan weer moeilijk grip op is te krijgen. Zo worden dan de bekende muggen al gauw een olifant en wordt het groter en ingewikkelder voor een ieder.
Waar ik eigenlijk naartoe wil….laten wij (team en ouders)  met elkaar op De Mare ervoor zorgen dat we met elkaar (en niet ‘over’ elkaar) blijven communiceren en waar nodig spreken en vinden. Natuurlijk mag er een verschil van mening zijn, maar we willen uiteindelijk allebei hetzelfde …goed onderwijs voor uw kind(eren) en hiervoor is elkaar begrijpen en begrip hebben zeer belangrijk !
Laten we het nieuwe decennium in ieder geval starten om dit bovenstaande als goed voornemen te beschouwen en er met elkaar een mooi 20Twenty van te maken !
Huisvesting Groeibriljant 
Enige tijd geleden heb ik gemeld dat we gaan samenwerken met de Stichting Groeibriljant in het kader van voorschoolse en peuteropvang. Meer informatie volgt nog, maar de inrichting van het plein gaat na de vakantie starten. De hekken stonden er al even, maar door onduidelijke communicatie hebben wij de werkzaamheden eerst afgeblazen.
Er wordt nu op maandag 6 januari 9.00 uur (direct na de vakantie) gestart met het aanbrengen van buispalen voor de fundering van de portocabins. Dit zal drie dagen in beslag nemen. De palen worden ‘geboord’ dus de overlast zal beperkt blijven. Het plein is goed afgezet en er wordt tijdens de werkzaamheden toezicht gehouden door een verkeersregelaar aan de binnenzijde van de werkplaats. Daarna zal er nog gegraven worden voor elektra etc. maar dit zal in het weekend gedaan worden zodat niemand daar hinder van heeft. De planning is dat dan 29 januari de cabins geplaats worden. Daarna nog even week voor de afwerking aan de binnenzijde. Zo rond de krokusvakantie moet alles afgerond zijn en kan Groeibriljant begin maart starten.
Hieronder een foto van de ‘boorinstallatie’ op een ander schoolterrein waarbij de kinderen even een kijkje mochten nemen.
Wis Collect
Dit schooljaar zijn wij gestart met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en het overblijfgeld via Wis Collect. Dit om het voor u makkelijker te maken om het bedrag over te maken. Dat dit niet altijd even vlekkeloos verliep weten we inmiddels. Wij hebben daar als school echter niet zoveel invloed op omdat dit door ons bestuur aan een externe partij is uitbesteed. Inmiddels zijn de eerste kinderziektes verholpen en mocht u uw bijdrage of overblijfgeld nog moeten voldoen…zoek even naar de link die u in uw mailbox heeft ontvangen van ons. Hartelijk dank alvast !
Montessori visitatie
Op donderdag 9 januari bezoekt de NMV (Nederlandse Montessori Vereniging) de gehele dag onze school in het kader van de vierjaarlijkse Montessori erkenning. Zij bezoeken groepen, hebben gesprekken met kinderen, ouders en het team. Op de site https://www.montessorikwaliteit.com/ kunt u hier meer over lezen.
Mogelijke staking op 30 en 31 januari 2020
Op dit moment hebben de bonden en belangenorganisaties opgeroepen om op 30 en 31 januari het werk neer te leggen. Ondanks de vernieuwde CAO is er nog steeds weinig ruimte voor structurele middelen welke de werkdruk en het lerarentekort in het onderwijs het hoofd kunnen gaan bieden. Daarom leggen zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs op deze dagen het werk neer. Na de kerstvakantie zullen we u hier nader over informeren, maar houdt u er dus rekening mee dat de school wellicht deze dagen gesloten is.
Op tijd komen
Het kan ons allemaal een keer gebeuren…te laat komen, maar als dit frequent gebeurt is dat heel vervelend en missen kinderen kostbare onderwijstijd. Daarnaast is het ook voor het kind vervelend als ze binnenkomen in een groep die al gestart is. Dus hierbij het verzoek en een mooi nieuw voornemen voor het nieuwe jaar om te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn.
Bij de kleuters is dan de geldende afspraak dat kinderen bij de deur worden opgevangen en door de conciërge naar de groep worden gebracht en ouders niet meer meelopen naar de groep.
Bij midden- en bovenbouw lopen kinderen zelfstandig naar de groep.
Verkeersituatie
Het blijft een lastig punt…onze verkeerssituatie. We kunnen echter weinig aan de inrichting van onze wijk veranderen en hoe de wegen lopen, maar belangrijk is hier ook om begrip te hebben en te zorgen voor veilige situaties. Dus houdt alstublieft rekening met elkaar en de kinderen in het dagelijkse verkeer rondom de school !
Rest mij u langs deze weg, namens het hele team,  hele fijne feestdagen en mooie jaarwisseling toe te wensen !
We zien de kinderen (en u ) weer op 6 januari !

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

  Eerste dag Laatste dag
      
Kerstvakantie Do.  19-12-2019 / kinderen 12.00 uur uit Zon. 05-01-2020
Voorjaarsvakantie Vrij. 21-02-2020 / kinderen 12.00 uur uit Zon. 01-03-2020
Pasen Vrij. 10-04-2020 Ma. 13-04-2020
Meivakantie Ma. 27-04-2020 Zon. 10-05-2020
Hemelvaart Do.  21-05-2020 Vrij. 22-05-2020
Pinksteren Ma.  01-06-2020 Wo. 03-06-2020
Zomervakantie Vrij. 17-07-2020
(donderdag 16-07 is laatste schooldag)
Zon. 30-08-2020
     
Studiedagen Woe. 29-01-2020  
  Vrij.   27-03-2020  
  Ma.   25-05-2020  
  Do. Middag 25-06-2020 – kinderen 12.00 uur uit  
  Vrij. 26-06-2020  
     
     

 
Met vriendelijke groet,

Namens het team,P.(Peter) van der Waal


 

 

Delen: