Nieuwsbrief februari

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Zoals gebruikelijk voor een vakantie….weer tijd voor een nieuwsbrief!

Personeel
Juf Fatma geniet nog even van haar verlof en ze zal ook aansluitend nog een stuk ouderschapsverlof opnemen. Zij zal nu na de meivakantie weer terugkeren. Juf Monique zal op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag de groep draaien en juf Ria op donderdag. Juf Ilse is inmiddels druk bezig met haar revalidatie en het de goede kant op. Het streven is dat zij begin april weer wat gaat re-integreren. Juf Ludy heeft een ‘nieuwe knie’ en haar herstel verloopt gestaag. Het zal nog even duren voordat zij weer van de partij is.

Daarnaast willen we u wederom bedanken voor alle flexibiliteit van de afgelopen maanden als we een beroep op u moesten als ouder als er een zieke collega was waar we geen vervanging voor hadden. U wordt altijd zodra wij het weten op de hoogte gebracht via de mail. Soms is dat ook nog op de dezelfde ochtend omdat we dan soms pas de melding krijgen dat een collega ziek is. We begrijpen dan dat het kort dag is, maar ook dan zien we heel veel flexibiliteit. We hebben alle begrip als het niet lukt om uw kind thuis op te vangen, maar het scheelt ons toch vaak meerdere leerlingen om te verdelen. Hartelijk dank daarvoor ! Soms krijgen we ook de vraag of de leerkracht weer terug is op school…terechte vraag en u kunt er vanuit gaan dat als u geen bericht van ons ontvangt dat de collegadan weer de volgende dag van de partij is.


Onderzoek naar lood in waterleidingen
De afgelopen tijd heeft u in de media veel kunnen lezen over de nog aanwezige oude waterleidingen in Nederland die van lood gemaakt zijn. Dit betrof vooral gebouwen en huizen die voor 1960 gebouwd zijn. Looddeeltjes zijn vooral schadelijk voor jonge kinderen. Ons bestuur heeft in samenwerking met de gemeente ook onderzoek laten doen of er wellicht in de waterleidingen van o.a.De Mare ook lood aanwezig zou zijn.
Ons gebouw stamt namelijk gedeeltelijk van voor 1960 (1927) net als vele andere schoolgebouwen in Rotterdam. Na onderzoek door de firma BIOLab blijkt dat onze waterleidingen in orde zijn. Dit houdt dat de metingen op verschillende plekken in het gebouw en op de diverse locaties aangeven dat er minder dan 0,5 lood (μg/l Pb) in de leidingen aanwezig is, waar 10 µg/l Pb toegestaan is als norm.


Telefonie
We zijn er al langere tijd mee bezig omdat we weten dat de bereikbaarheid van school soms te wensen overlaat. U ontvangt binnenkort van ons bericht hoe we hopen dit in betere banen te leiden zodat we beter bereikbaar zijn. Uw feedback is daarin wel van belang omdat we vooral door u als ouder(s) / verzorger(s) gebeld worden. Mocht u het idee hebben dat het niet helemaal naar wens gaat laat het ons dan even weten via een mail naar info@obsdemare.nl Onze nieuwe telefonie structuur zal na de vakantie in werking gaan. We houden u op de hoogte van de exacte ingangsdatum.


Op tijd komen
Binnenkort ontvangt u informatie over het verzuimbeleid op onze school. Dit is een wettelijke verplichting die er is rondom verzuim en op tijd komen / opgehaald worden. 
In de informatie staat beschreven hoe dit eruit ziet. Deze informatie zult u ontvangen zodra alle voorwaarden op telefoongebied ook op orde zijn.


Huisvesting Groeibriljant 
Zoals u heeft kunnen zien staat de tijdelijke huisvesting van Stichting Groeibriljant inmiddels op het plein. Zij gaan na de voorjaarsvakantie te starten. Voor vragen of aanmeldingen kunt het beste even via de website de juiste informatie opvragen:
https://www.stichting-groeibriljant.nl/locatie/peuteropvang-sterresteen/
https://www.stichting-groeibriljant.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-opaal/
 
 

Montessori visitatie
Op donderdag 9 januari bezocht de NMV (Nederlandse Montessori Vereniging) de gehele dag onze school in het kader van de vierjaarlijkse Montessori erkenning. We kunnen u met trots melden dat we onze Montessori erkenning weer voor vier jaar binnen hebben! Dit houdt in dat we aan de vele punten die de Montessori Vereniging langs de ‘Montessori lat’ legt, weer voldoen.
 


HaKobal toernooi
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is de nieuwe HaKobal kampioen van De Mare net bekend! B4 is de trotse winnaar van het toernooi na een bloedstollende finale tegen B10. Een verlenging bracht de uiteindelijke beslissing. Meester Jim heeft, eindelijk, na vele jaren de felbegeerde bokaal ook binnengehaald!
 
Rest mij u langs deze weg, namens het hele team, een fijne voorjaarsvakantie te wensen! We zien de kinderen weer op maandag 2 maart!
 

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

  Eerste dag Laatste dag
      
Voorjaarsvakantie Vrij. 21-02-2020 / kinderen 12.00 uur uit Zon. 01-03-2020
Pasen Vrij. 10-04-2020 Ma. 13-04-2020
Meivakantie Ma. 27-04-2020 Zon. 10-05-2020
Hemelvaart Do.  21-05-2020 Vrij. 22-05-2020
Pinksteren Ma.  01-06-2020 Wo. 03-06-2020
Zomervakantie Vrij. 17-07-2020 (donderdag 16-07 is laatste schooldag) Zon. 30-08-2020
     
 Studiedag Vrij.   27-03-2020  
 Studiedag Ma.   25-05-2020  
 Studiemiddag Do. Middag 25-06-2020 – kinderen 12.00 uur uit  
 Studiedag Vrij. 26-06-2020  
     
     

 
Met vriendelijke groet,

Namens het team,P.(Peter) van der Waal

‚Äč

 

Delen: