Nieuwsbrief februari 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Het voorjaar breekt aan en de vakantie staat voor de deur. Moment dus voor een nieuwsbrief.

Personeel
De afgelopen periode hebben we te kampen gehad met diverse zieke collega’s. Niet zo vreemd als er een griepgolf over het land waait. We konden het vaak oplossen, maar ook bij ons doet het lerarentekort, dus ook vervangers tekort, zich gelden. Groepen werden verdeeld of met verschillende collega’s opgevangen. We moesten echter ook vaker een beroep doen op uw medewerking om kinderen eventueel thuis op te vangen. Hartelijk dank hiervoor ! Het is absoluut niet ideaal, maar we doen dit ook om ervoor te zorgen dat andere collega’s ook hun werk kunnen blijven doen. Als we namelijk klassen verdelen houdt dit in dat andere groepen met nog meer leerlingen zitten. We hopen natuurlijk dat we dit niet vaker hoeven te doen, maar vooralsnog zijn er op korte termijn geen veranderingen te verwachten als het gaat om meer leerkrachten. We hopen hierin op uw begrip en medewerking.

Schoolplein
De renovatie van het schoolplein vordert gestaag. Als straks de beplanting en overige attributen geplaatst zijn, hopen we dat u ook blij bent met het resultaat. We schatten in dat het nog ongeveer vier weken duurt voordat het helemaal af is (als het weer mee blijft helpen).

Rookvrij schoolplein / honden op het schoolplein
Graag willen wij erop wijzen dat ons plein een rookvrije omgeving is en het niet toegestaan is te roken op het plein. Gelieve in het belang van de kinderen hier rekening mee te houden.
Daarnaast het dringende verzoek honden aan de lijn te houden als u uw kind komt brengen of ophalen. Sommige kinderen zijn bang voor honden of hebben een allergie voor honden (hoe groot of klein ze ook zijn). Graag hier ook rekening mee houden. Honden in het gebouw zijn niet toegestaan.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een terugkerend verhaal. We zien helaas dat het soms moeilijk is om het geduld te bewaren als het druk is om de school. U zelf druk maken helpt niet zoveel als het gaat om de hoeveelheid verkeer. Wel de vraag graag rekening te houden met de plaats waar u de auto parkeert en niet zomaar midden op de straat stil gaat staan. Met elkaars begrip en medewerking moet dat toch lukken !


 
Leerkrachtvaardigheden onderzoek en observaties vanuit AVE.IK
Wellicht heeft u van uw kind gehoord dat er de afgelopen weken verschillende mensen in groepen zijn wezen kijken. Vanuit ons bestuur (Stichting BOOR) zijn medewerkers samen met een aantal collega’s in groepen wezen kijken. Dit om de leerkrachtvaardigheden te bekijken zodat we weten waar we goed in zijn, maar ook waar verbeteringen mogelijk of nodig zijn. Na de voorjaarsvakantie vinden er ook wederom observaties plaats, maar door medewerkers van AVE.IK. Dit is vanuit het tweejarig teamtraject waarmee de school bezig is op het gebied van Montessori onderwijs. Zij kijken vooral naar de Montessori aanpak binnen de groepen. Dit met hetzelfde doel….goed onderwijs voor uw kind(eren) !


 
Rest mij u een fijne voorjaarsvakantie toe te wensen en we zien de kinderen graag weer op dinsdag 5 maart !
Let op maandag 4 maart is een studiedag en zijn de kinderen vrij !

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

  Eerste dag Laatste dag
Studiedag – kinderen vrij 04-03-2019  
Studiedag – kinderen vrij 10-04-2019  
Meivakantie + Pasen 18-04-2019 / kinderen 12.00 uur uit 03-05-2019
Hemelvaart  + Pinkstervakantie 30-05-2019 10-06-2019
2 Studiedagen – kinderen vrij 27-06-2019 28-06-2019
Zomervakantie 19-07-2019 / kinderen 12.00 uur uit 30-08-2019

Met vriendelijke groet,

Namens het team,P.(Peter) van der Waal

‚Äč

Delen: