Nieuwsbrief juli

 
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij mijn laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, maar ook van De Mare.
Een vreemd en bijzonder jaar om afscheid te nemen van deze mooie school.
Het schooljaar werd ineens op zijn kop gezet door het corona virus en alle daarbij behorende maatregelen.
Van het ene op het andere moment werd er onderwijs op afstand gegeven en moesten we creatief en innovatief zijn om dit te gaan regelen. Dat ging soms met wat opstart problemen, maar deze werden meestal snel opgelost.
Voor een eventueel volgende keer weten we wat beter kan en anders moet, al zal dat ook per situatie soms verschillen. Ik wil ook nogmaals vermelden dat het zonder u zeker niet gelukt was om op deze manier de kinderen ‘ bij de les’ te houden. Dank daarvoor!

Daarnaast, mijn laatste nieuwsbrief voor De Mare. Ik heb de afgelopen vier jaar een mooie en fijne tijd gehad op De Mare. Ik kijk er met plezier op terug en ga nu verder op de ‘Kop van Zuid’. Langs deze weg wil ik u en natuurlijk de kinderen hartelijk danken voor de prettige samenwerking en we zien elkaar vast nog wel een keer in het ‘ Rotterdamse’.

Start na zomervakantie
Na overleg met de MR is besloten dat we na de vakantie weer gaan starten met ons ‘normale rooster’.
Dus alle groepen op de Grift beginnen weer om 8.30 uur en stoppen om 15.00 uur.
Voor de Fichtestraat is dat van 8.15 uur – 14.45 uur.

We willen wel benadrukken dat dit alles afhankelijk is van de op dat moment geldende situatie rondom het corona virus. Mocht het zo zijn dat er eventuele nieuwe maatregelen afgekondigd worden dan zal daar op geanticipeerd worden.
Het is dus zaak onze website en mails (zeker tegen het einde van de vakantie) in de gaten te houden.
De situatie rondom het virus lijkt zich te stabiliseren op dit moment, maar het is zaak alert te blijven want ook nu zien we hier en daar weer stijgingen van het aantal besmettingen. De geldende afstandsregels blijven natuurlijk, net als hygiënische maatregelen. Hoe het zit met u als ouders weer op het plein of in de school te ontvangen weten we nog niet. Dat is tot nu toe nog niet gewijzigd maar dat zal aan het einde van de vakantie waarschijnlijk duidelijk zijn.

Daarnaast willen we ook van u vragen rekening te houden met het feit dat als u naar een gebied af gaat reizen dat momenteel ‘code oranje’ heeft er een quarantaine plicht van twee weken geldt bij terugkomst. Wij gaan er vanuit dat u hier rekening mee zult houden als u terugkeert naar Nederland. Het kan natuurlijk zijn dat tijdens uw vakantie een gebied wijzigt van code geel naar code oranje. Ook dan is het zaak hier rekening mee te houden als het gaat om de quarantaine plicht. Quarantaine na een vakantie in gebieden (code oranje of rood) waarvan afgeraden wordt om er op vakantie te gaan is geen geldige reden voor verzuim. Leerplicht kan hierbij handhavend optreden.

Restitutie overblijfgeld etc.
Als het goed is heeft u inmiddels een bericht ontvangen m.b.t. restitutie van het overblijfgeld, schoolfonds en zwemgeld. Dit wordt of verrekend of teruggestort.

Personeel
Juf Mareille en juf Priscilla gaan vanaf de zomervakantie genieten van hun zwangerschapsverlof.
De vervanging staat in het personeelsoverzicht dat u eerder heeft ontvangen beschreven.
Juf Gerti en meester Brian zijn nog even niet van de partij en we weten niet hoe dit er na de vakantie uit gaat zien, maar houdt u de berichtgeving aan het einde van de vakantie in de gaten.
Juf Xandra is langzaam weer de draad aan het oppakken en re-integreert weer een paar uurtjes per week.
Juf Ludy is weer volledig aan de slag na haar knie operatie.

Daarnaast willen we u wederom bedanken voor alle flexibiliteit van de afgelopen maanden als we een beroep op u moesten als ouder als er een zieke collega was waar we geen vervanging voor hadden. U wordt altijd zodra wij het weten op de hoogte gebracht via de mail. Soms is dat ook nog op de dezelfde ochtend omdat we dan soms pas de melding krijgen dat een collega ziek is. We begrijpen dan dat het kort dag is, maar ook dan zien we heel veel flexibiliteit. Dank daarvoor!

Telefonie
We zijn er helaas nog steeds mee bezig… de telefonie….het ging even goed maar op dit moment laat de bereikbaarheid van school weer te wensen over. Verschillende partijen zijn er mee bezig om te kijken waar het probleem nu zit. We hopen dat dit na de zomer echt verleden tijd is en de school weer goed bereikbaar zal zijn.

Personeelsverdeling
De personeelsverdeling voor het nieuwe schooljaar heeft u al ontvangen en kunt u later terugvinden op onze website.
 

Einde en Start schooljaar

De vakantie begint dus donderdag 16 juli op de nu geldende eindtijd voor de groepen.
Dus om 13.30 (Fichte) en 13.45 uur / 14.00 uur. (Grift) zijn de kinderen uit.

De kinderen zijn vrijdag 17 juli vrij.

De school begint weer op maandag 31 augustus
De kinderen van groep 3 en 6 worden om 08.30 uur op school verwelkomd
De kinderen van de groepen 4, 5, 7 en 8 worden om 13.00 uur verwelkomd
De kleuters die nu reeds bij ons op school zitten worden eveneens om 08.30 uur verwelkomd

Verder willen we u er graag op wijzen dat op dinsdag 1 september een informatie-avond gepland staat voor de ouders van de nieuwe 3e groepers en de ouders van de kinderen die pas op school zijn en in groep 4 of 5 zitten.
U heeft hier reeds informatie over ontvangen.  In het verlengde hiervan organiseren we op 8 september een informatie-avond voor de ouders van de 6e groepers en van de kinderen die van andere scholen komen en bij ons in de bovenbouw een plaats hebben gekregen.  Hier krijgt U in de eerste week na de vakantie nadere informatie over.

Vakantieplanning en vrije dagen 2020– 2021


 

  Eerste dag Laatste dag
Eerste schooldag Ma. 31-08-2020  
Herfstvakantie Ma. 19-10-2020 Zon. 25-10-2020
Sinterklaas Vrij.  04-12-2020 / kinderen 12.00 uur uit  
Kerstvakantie Do.  17-12-2020 / kinderen 12.00 uur uit Zon. 03-01-2021
Voorjaarsvakantie Vrij. 19-02-2021 / kinderen 12.00 uur uit Zon. 28-02-2021
Pasen Vrij. 02-04-2021 Ma. 05-04-2021
Koningsdag Di. 27-04-2021  
Meivakantie Ma. 03-05-2021 Zo. 16-05-2021
Pinksteren Ma. 24-05-2021  
Extra vrije dagen juni Do. 24-06-2021 Zo. 27-06-2021
Zomervakantie Vrij. 16-07-2021 (vrijdag dus vrij) Zon. 29-08-2021
     
Studiedagen Dinsdag 22-09-2020  
  Vrijdag 16-10-2020  
  Donderdag 01-04-2021  
  Dinsdag 25-05-2021  
  Woensdag 23-06-2021  

  

Rest mij u namens het team een hele fijne vakantie en mooie zomer toe te wensen. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

P.(Peter) van der Waal

Delen: