Nieuwsbrief juli 2017

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Het schooljaar zit er alweer op ! Het jaar is wat mij persoonlijk betreft omgevlogen. Toen ik in augustus 2016 begon met de mooie taak meester Eggens op te volgen kwamen er natuurlijk veel nieuwe ervaringen op mij af en daardoor vloog het jaar dus om. Ik vind het een eer om op zo’n mooie en grote school als De Mare te mogen werken en dat we samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en alle collega’s het beste voor uw kind willen. Goed onderwijs en uw kind(eren) voorbereiden op een mooie toekomst ! In de vorige nieuwsbrief heb ik al geschreven over de nieuwe wereldoriëntatie methode en we starten ook met een pilot voor taal met de nieuwe montessori methode ‘Taal Doen’. Deze pilot zal in enkele groepen plaatsvinden om zodoende ons taalonderwijs naar een nog hoger plan te krijgen.

Leren Leren
Ook is er dit jaar een werkgroep Montessori 2.0 gestart. Deze werkgroep bestaat uit een twaalftal collega’s die samen met begeleiding van het CED (dit is een onderwijs advies groep) een aantal zaken zal uitwerken op onderwijs inhoudelijk gebied om ons mooie montessori onderwijs up- to -date te houden. De zaken die men gaat uitwerken worden met het team verder in gang gezet en zullen in het komende jaar in het teken van ‘Leren Leren’ staan. Dit is een veel omvattend begrip, maar het komt er in het kort op neer dat je met ‘Leren Leren’ zo goed mogelijk de leercapaciteiten van kinderen benut. Dat kan variëren van het verbeteren van geconcentreerd werken, hoe plan ik iets, kinderen die iets moeilijk vinden het in ‘stukjes te laten hakken’, kinderen die verder kunnen meer uit te dagen etc. De leerlijn sluit ook heel goed bij onze montessoriaanse waarde van zelfstandigheid bij de kinderen en dit vervolgens zichtbaar maken. We zullen u  het komend schooljaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen hieromtrent.

Vertrek meester Patrick

Meester Patrick van BB10 gaat ons verlaten en heeft komend schooljaar een nieuwe uitdaging gevonden op de montessori school in zijn woonplaats. We vinden het natuurlijk erg jammer, maar we wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging ! Meester Arthur ( 4 dagen ) gaat samen met meester Jeroen ( 1 dag ) deze groep overnemen. We wensen hen daarbij natuurlijk ook veel succes !

Vertrek juf Lisette
In een eerder stadium had ik u al op de hoogte gebracht van het vertrek van juf Lisette (intern begeleidster bovenbouw). Zij gaat een nieuwe uitdaging op De Blijberg aan en natuurlijk wensen wij Lisette ook veel succes. Haar werkzaamheden worden overgenomen door juf Yvette. Marieke Meijer wordt de nieuwe intern begeleidster in de onderbouw en ook haar wensen we natuurlijk heel veel succes.

Nieuwe collega’s
In de onderbouw zullen komend schooljaar twee nieuwe collega’s als onderwijs assistent aan de slag gaan om de groepen in de onderbouw meer ‘handen’ te bieden. Juf Bianca zal van ma t/m vrij op de Grift aan de slag gaan en meester Mohammed op donderdag en vrijdag op de Fichtestraat. We heten hen van harte welkom !

Veranderingen muziekles
Zoals u weet hebben we op De Mare muziekles hoog in het vaandel staan en na het pensioen van juf Margriet is juf Mareille vol enthousiasme aan de slag gegaan. In de oude situatie was er ruimte ontstaan voor blokfluitles en het schoolorkest. Hierdoor hadden de kinderen echter maar één keer in de twee weken muziekles. We lieten daardoor een aantal uren muziekles per week onbenut. Samen met juf Mareille is gekeken hoe we dit beter zouden kunnen inzetten. Juf Mareille heeft een opzet gemaakt waardoor alle kinderen van de midden- en bovenbouw, iedere week 35 minuten muziekles hebben en dus niet één keer in de twee weken. We hebben in dit geval dus gekeken naar waar alle kinderen het meest profijt van hebben en nu dus elke week muziek hebben. Omdat we ons goed realiseren dat een mooie traditie als het schoolorkest dan zou plaats moeten maken, is juf Mareille al druk bezig om mooie alternatieven te creëren die ook bij haar binnen de beschikbare uren passen en waarbij kinderen die ‘wat meer met muziek’ hebben daarin uitgedaagd kunnen worden. Na de vakantie wordt dit concreet en zullen we dit naar u communiceren via de nieuwsbrief of een apart bericht.

Verkeerssituatie
Dat de verkeerssituatie rondom de school een moeilijke en lastige is, dat weten we met elkaar. Aan de infrastructuur van de wijk kunnen we niets veranderen om dit verbeteren, maar wel als het gaat om een stukje gedrag in het verkeer. Na de vakantie gaan we samen met de wijkagent en gemeente kijken welke acties er opgezet kunnen worden om samen met u als ouder(s) / verzorger(s) en de kinderen de situatie zo veilig mogelijk te houden. Ik heb het al eens eerder aangegeven, maar wat helpt is in ieder geval rekening met elkaar te houden en beetje begrip en respect voor elkaar. Laten we in ieder geval als volwassenen het goede voorbeeld aan de kinderen geven als het gaat om gedrag op de weg en dat we geen gevaarlijke acties ondernemen of vervelende dingen naar elkaar roepen. Alvast dank voor uw medewerking !

Schoolgids

De nieuwe schoolgids is bijna klaar. In deze tijd van digitalisering (maar ook kostenbesparing) zullen we de gids alleen nog op de website plaatsen. Er is wel een klein aantal ‘papieren gidsen’ beschikbaar voor ‘nieuwe ouders’.
Data van sportdagen, schoolreisjes etc staan voortaan niet meer in de schoolgids maar worden aangekondigd via de verschillende social media zoals Facebook, Instagram onze eigen schoolapp en de website. Dit heeft te maken met het feit dat deze data soms nog wel eens veranderen en dit vooral verwarring geeft als er al data in de schoolgids staan.


Rest mij u een heerlijke zomervakantie toe te wensen en we begroeten elkaar weer op maandag 21 augustus !

Met vriendelijke groet,
Namens het team,

P.(Peter) van der Waal

 
 

Delen: