Nieuwsbrief juli 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij het laatste nieuws voor de zomervakantie !

Start nieuwe schooljaar

Ook al hebben we zo meteen 6 weken vakantie….
Onderstaande is belangrijk voor de start van het nieuwe schooljaar!

Start schooljaar:
–          De vakantie begint op aanstaande vrijdag 13 juli om 12.00 uur
–          Maandag 27 augustus zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag
–          De school begint op dinsdag 28 augustus

o   De kinderen van groep 3 en 6 worden om 08.30 uur op school verwelkomd
o   De kinderen van de groepen 4,5,7 en 8 worden om 13.00 uur verwelkomd
o   De kleuters die nu reeds bij ons op school zitten worden eveneens om 08.30 uur verwelkomd
 

Verder willen we u er graag op wijzen dat op dinsdag 28 augustus een informatie-avond gepland staat voor de ouders van de nieuwe 3e groepers en de ouders van de kinderen die pas op school zijn en in groep 4 of 5 zitten. U heeft hier reeds informatie over ontvangen.  In het verlengde hiervan organiseren we op 4 september een informatie-avond voor de ouders van de 6e groepers en van de kinderen die van andere scholen komen en bij ons in de bovenbouw een plaats hebben gekregen.  U krijgt hier in de eerste week na de vakantie nadere informatie over.
 

Staking 12 september
Na de landelijke stakingen van het afgelopen jaar is er wel beweging gekomen vanuit het Rijk om het onderwijs tegemoet te komen.
Scholen krijgen extra geld om de werkdruk aan te pakken en de sociale partners hebben onlangs een cao kunnen afsluiten waarmee leraren een mooie salarisverhoging krijgen. Maar de financiële situatie in de sector blijft krap en de salarissen blijven nog steeds achter bij salarissen van mensen met vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs. Hierdoor loopt het lerarentekort in de sector nog steeds verder op.
Dit laatste merken wij ook o.a. binnen ons bestuur. Het is erg moeilijk vacatures te vervullen en aan goed personeel te komen.
In februari is men daarom met estafette acties begonnen in Groningen en Friesland begonnen. Het stokje is ondertussen het hele land doorgegaan en komt op 12 september voor de laatste etappe aan in Zuid-Holland en Zeeland. De vakbonden organiseren die dag een manifestatie in Rotterdam en verschillende registratiepunten voor stakende medewerkers op de Zeeuwse eilanden.
Na de zomervakantie is er direct overleg tussen alle betrokken partijen hoe de stand van zaken is en of de acties nog door moeten gaan.
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat er 12 september gestaakt wordt. We moeten echter nog de stakingsbereidheid onder het personeel peilen om te besluiten of we op De Mare wel of niet staken.  Na de vakantie zullen wij u daar zo spoedig mogelijk over berichten, maar vraag is om in ieder geval rekening te houden met een mogelijke stakingsdag op 12 september.
 
 
 
 
NIO toets groep 8
De vakantie moet nog starten maar we denken al wel vast verder voor na de vakantie. Voor de kinderen in groep 8 altijd een spannend jaar met adviesgesprekken en toetsen. Zoals gebruikelijk nemen wij op De Mare ook de NIO toets af. Dit deden we normaliter in november, maar omdat we onze advisering voor het VO aan uw kind eerder in het jaar willen geven wordt de NIO al op 19 september afgenomen. De uitslag is dan rond november bekend. Het adviesgesprek zal dan ook nog voor de kerstvakantie plaatsvinden zodat u gerichter naar een vervolgschool kunt gaan zoeken. In april volgt dan nog de ICE / IEP toets als centrale eindtoets voor de school.
Het is belangrijk te weten dat de feitelijke schoolprestaties van de leerling altijd de doorslag geven bij het advies na de basisschool of bij het niveau van plaatsing binnen het voortgezet onderwijs. De uitslag van een intelligentietest als de NIO of een schoolvorderingentoets als de Cito-eindtoets is daarbij slechts een hulpmiddel.
Meer informatie over de NIO ontvangt u direct na de vakantie.
 
Rest ons u namens het voltallige team van De Mare een heerlijke zomervakantie toe te wensen en begroeten we de kinderen en u weer op dinsdag 28 augustus !

Met vriendelijke groet,
Namens het team,

P.(Peter) van der Waal

 
 
 
 

Delen: