Nieuwsbrief november 2017

Beste ouder(s) / verzorger(s),

De ‘donkere dagen’ voor kerst zijn begonnen…..vroeger donker, gure en grijze dagen, files en…..de Sint is weer in het land ! Op school is zijn aanwezigheid al heel erg zichtbaar. Een fraai versierde school, maar ook de kinderen die al het een en ander in hun schoen vonden. Juf Anne-Katrijn dook zelfs de vijver in om cadeautjes voor de kinderen eruit te vissen !

Staking 12 december
Het is u wellicht niet ontgaan in de media, maar ‘PO – Front heeft voor 12 december een mogelijk nieuwe staking aangekondigd. Of dit doorgaat hangt af van de gesprekken die het kabinet nog voert met de bonden en ‘PO – Front . Op 29 november is er een gesprek tussen regering en diverse organisaties en op  5 december wordt landelijk een besluit genomen of de scholen wederom tot actie overgaan. Omdat wij 5 december te laat vinden om u te informeren, kondigen we hierbij alvast aan dat op De Mare gestaakt zal worden en er geen onderwijs geboden wordt op 12 december.

Mocht het zo zijn dat de regering ‘over de brug’ komt op 5 december dan zal de staking wellicht afgeblazen worden, maar vooralsnog bieden wij die dag geen onderwijs omdat een heel groot deel van de leerkrachten heeft aangegeven het werk neer te willen leggen.

Waarom nogmaals staken ?
Het PO – Front vindt de extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om salarissen te verhogen en werkdruk te verlagen , veel te weinig. Bovendien is het grootste deel van de extra middelen voor werkdruk pas in 2021 beschikbaar en dat is veel te laat. Nu het kabinet ook nog bekend heeft gemaakt 61 miljoen te bezuinigen op het primair onderwijs, wordt de nood nog hoger.
Een staking op 12 december betekent dat veel leraren zullen besluiten om op deze dag niet te werken. Als PO – Raad en lid van het PO – Front steunen wij deze actie. Uit het ledenberaad van 31 oktober blijkt dat een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs het doel van de actie ondersteunt en begrip heeft voor een staking.

Wat zijn mogelijke Consequentie voor u als ouder(s) / verzorger(s) :
Voor u, als ouder, betekent dit dat u uw kind deze dag (mocht de staking doorgaan) niet naar school kunt brengen. De BSO’s zijn op de hoogte van deze actie en kunnen opvang verzorgen. Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn.  Ik hoop dan ook dat u, dankzij de vroegtijdige berichtgeving, een oplossing heeft voor de opvang van uw kind(eren)

Mocht de staking doorgaan …..De actie is alleen op dinsdag 12 december, dus we heten de kinderen op woensdag 13 december weer van harte welkom ! Bedankt alvast voor uw begrip !
Wij houden natuurlijk op de hoogte van het wel of niet doorgaan van deze staking !

Veiligheid, overlast op het plein
De laatste maanden hebben wij onder en na schooltijd gemerkt dat het schoolplein regelmatig terrein is voor ongewenste personen. Hierbij zijn soms wat vernielingen aangericht, is er overlast en zijn er ook enkele fietsen verdwenen die soms maar even onbeheerd werden gelaten of gewoon op slot stonden op het plein.
We zullen in ieder geval onder schooltijd waakzamer proberen te zijn (al is het moeilijk te controleren) en zullen we kijken welke veiligheidsmaatregelen (bijv. camera’s) getroffen kunnen worden.

Daarnaast zal het schoolplein, dus alle hekken, om 15.20 uur afgesloten worden en is het plein niet meer toegankelijk (tenzij u een afspraak heeft op school). Ook ouders en kinderen met geen kwaad in de zin die wel eens op het plein blijven moeten we ook verzoeken het plein tijdig te verlaten. Bedankt voor de medewerking ! Helaas zijn wij genoodzaakt tot deze maatregel over te gaan voor onbeperkte tijd om bovengenoemde redenen en de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verkeerssituatie
Ook dit blijft onderwerp van gesprek. Enkele weken geleden was wethouder Eerdmans en een gevolg van de gemeente, wijkbeheer en handhaving op school om de situatie te bespreken. Ook de pers (NRC) liet zich niet onbetuigd met een artikel over deze overlast. In januari zal er een actie plaatsvinden waarbij gemeente, handhaving, ouders, kinderen en ook Calvijn betrokken zijn. U wordt hierover nog ingelicht.
MR nieuws
Vorige week hebben we weer een MR vergadering gehad en kwam verschillende onderwerpen aan bod. Er is gesproken over o.a. ook de verkeerssituatie, het schoolplein (de veiligheid), mogelijkheden afscheid groepen 8 en de begroting van de ouderbijdrage. Aansluitend op het laatste :

Beste Mare- Ouders,
De oudergeleding van MR van De Mare wil u graag herinneren aan uw bijdrage voor het schoolfonds.  
Een betaling die gemakkelijk vergeten wordt maar waar de school niet zonder kan! Denk bijvoorbeeld aan alle kosten voor de crea dagen rond Kerst- en paasfeest,  het sinterklaasfeest en natuurlijk de sportdagen, schoolreizen en het afscheidsfeest van groep 8.  
Mogen we ook dit jaar alstublieft weer op uw bijdrage rekenen??? 
 
Deze € 50,00 kunt u overmaken tnv Stichting Boor/De Mare, NL21RABO0121848361 o.v.v. bijdrage schoolfonds ovv Naam kind + klas
 
Bedankt, zeker ook namens de kinderen!
Oudergeleding MR

 
Vakantierooster, studiedagen, vrije dagen schooljaar 2017-2018

  Eerste dag Laatste dag
Sinterklaas 05-12-2017 Halve dag – 12.00 uur uit
Studiedag 06-12-2017 / kinderen vrij  
Kerstvakantie 21-12-2017 / kinderen 12.00 uur uit 05-01-2018
Studiedag 30-01-2018 / kinderen vrij  
Voorjaarsvakantie 23-02-2018 / kinderen 12.00 uur uit 02-03-2018
Studiedag 29-03-2018 / kinderen vrij  
Goede Vrijdag 30-03-2018  
2e Paasdag + vrije dag 02-04-2018 03-04-2018
Vrije dag + Koningsdag + Meivakantie + Hemelvaart 26-04-2018 11-05-2018
2e Pinksterdag 21-05-2018  
Teamuitje 08-06-2018 / kinderen 12.00 uur uit  
Vrije dagen 11-06-2018 12-06-2018
Studiedag 13-06-2018 / kinderen vrij  
Zomervakantie 13-07-2018 / kinderen 12.00 uur uit 24-08-2018
 
Met vriendelijke groet,
Namens het team,

P.(Peter) van der Waal

 
Delen: