Nieuwsbrief oktober

Beste ouder(s) / verzorger(s),

De herfstvakantie (met hopelijk net zo mooi weer als op het moment van schrijven) staat voor de deur dus weer tijd voor een nieuwsbrief !

Personeel
In de vorige nieuwsbrief meldde ik al dat we nog bezig zijn met het zoeken van een geschikte (inval)leerkracht.
Het zal u ook niet in de media ontgaan zijn dat het vinden van personeel op dit moment erg moeilijk is.
We kunnen u wel melden dat Brian Engelen is aangenomen als onderwijsassistent.
Brian wil graag het ‘zij instroom’ traject voor leerkrachten gaan volgen. Brian is fulltime werkzaam en assisteert met name in de middenbouw. Ook langs deze weg wensen we Brian veel succes !
Juf Evelien Bernaert is inmiddels bevallen van een gezonde zoon !
Ouderbijdrage
U ontvangt deze week ook weer de brief met het verzoek de ouderbijdrage te betalen.
Deze bijdrage is vrijwillig, maar we willen ook graag uitleggen wat hiermee gedaan wordt.
De school ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk de bekostiging om onderwijs aan de kinderen te kunnen bieden.
Dit houdt in dat daar salarissen, schriften, boeken, schoonmaakkosten, onderhoud etc. van betaald worden.
Voor extra activiteiten vragen wij een vrijwillige bijdrage van 50,- euro. Extra activiteiten zijn o.a. het schoolreisje, kerstviering, Sintviering, sportdagen etc. Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden die we niet uit de bekostiging vanuit het Rijk kunnen betalen. De ouderbijdrage hebben we echter hard nodig om deze extra activiteiten door te laten gaan omdat hier natuurlijk ook uitgaven mee gemoeid zijn. Het zou erg vervelend zijn als we activiteiten moeten gaan schrappen omdat we dit niet meer kunnen bekostigen, dus we rekenen op uw medewerking om de bijdrage te voldoen.
U kunt altijd even met de heer Slobbe contact opnemen als het betalen van de bijdrage voor u op een lastig moment komt.
Overblijfgeld
In tegenstelling tot de ouderbijdrage, zijn de overblijfgelden niet vrijwillig.
De kosten hiervan zijn 140,- euro per schooljaar. Omdat onze leerkrachten zelf de overblijf verzorgen ontstaat nog wel eens de gedachte dat het dan gratis is  (‘ of dat kinderen wel op school kunnen blijven’).
Uit deze overblijfgelden worden echter zaken bekostigd die voor de kinderen bestemd zijn, zoals buiten speelmateriaal, vervanging van een speeltoestel indien nodig (de kosten hiervan zijn erg hoog) en andere materialen voor de kinderen die niet binnen de bekostiging passen.
De overblijf is dus niet gratis en het betreft ook geen vrijwillige bijdrage.
Als er dus niet betaald wordt voor de overblijf kan uw kind niet overblijven.
We zijn wel bezig om de betalingstermijnen van de overblijfgelden aan te passen en ook hier geldt dat u altijd contact met de heer Slobbe kunt opnemen als het betalen van het overblijfgeld voor u op een lastig moment komt.
We kunnen dan een betalingsregeling treffen.
Easy Swim
Leren zwemmen is een feestje!
Zwemcentrum Rotterdam biedt Easy Swim aan. Een lesmethode waarbij kinderen spelenderwijs leren zwemmen. Kinderen worden gemotiveerd, onder andere door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces.
In groepjes van maximaal 8 kinderen, is er meer aandacht voor het kind. Er wordt gebruik gemaakt van speelmateriaal en leuke spellen, want bij Easy Swim staat plezier centraal.
Op deze manier wordt het leren zwemmen een feestje voor ieder kind. 
 
Meer informatie over deze methode is te vinden op www.easyswim.com 
Daarnaast kunt u bij het Zwemcentrum Rotterdam terecht voor meer informatie of direct inschrijven.
Er is namelijk (nog) geen wachtlijst. 
 
Let op! Kinderen dienen minimaal 5 jaar oud te zijn !
Doordat zij vanaf deze leeftijd fysiek sterker zijn, pakken ze de techniek sneller op.
Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe tarieven. Hou www.sportbedrijfrotterdam.nl in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.

Voorleeswedstrijd
Afgelopen vrijdag vond onze jaarlijkse voorleeswedstrijd weer plaats.
Na een spannende finale waarin alle voorlezers enorm hun best deden, werd Hannah uit groep B1 als voorleeskampioen gekroond en was er een mooie 2e plaats voor Ashley uit groep B4 en de 3e plaats was voor Sumi uit groep B10.

Traktaties
Als de kinderen jarig zijn, is het natuurlijk erg leuk als ze kunnen trakteren. We zouden u wel willen verzoeken om de traktaties klein (en zo gezond mogelijk) te houden.
CJG
Beste ouders van OBS De Mare, graag wil ik mij aan u voorstellen.
Mijn naam is Gurine Gerard. Ik ben jeugdverpleegkundige 0 t/m 12 jaar en al 8 jaar werkzaam bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Feyenoord. Dit schooljaar ben ik verbonden aan OBS De Mare.
Vanaf de geboorte totdat uw kind 18 jaar is kunt u gebruik maken van de diensten van de jeugdgezondheidszorg. Heeft u een vraag bijvoorbeeld over voeding, zindelijkheid, slapen, opvoeden, luisteren, faalangst, sociale media gebruik of puberteit, ik luister naar u en denk graag met u mee. Ook neem ik op verzoek van school en in overleg met ouder(s) waar nodig deel aan het zorgteamoverleg.
De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts van het CJG zullen dit schooljaar minimaal 1 keer een gesprek voeren met alle kinderen van groep 2 en 7, en hun ouders/verzorgers. Dit gesprek zal worden gevoerd op school of op het CJG.
U zult binnenkort een uitnodiging ontvangen.

Graag licht ik toe wat u van deze afspraak kan verwachten:
Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG Feyenoord. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten.
Tijdens de afspraak onderzoekt de jeugdarts de ogen, oren en motoriek van uw kind.
Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. De jeugdarts gebruikt hiervoor de antwoorden van de ingevulde vragenlijsten.
Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u deze stellen.
Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 7 zit, ontvangt u een uitnodiging voor een afspraak op CJG Feyenoord.
U heeft dan samen met uw kind een gesprek met mij. Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling of omgang met sociale media. Deze vragen kunt u aan mij stellen. Ook zal ik uw kind meten en wegen. Vóór de afspraak vraag ik u om thuis een vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Graag de ingevulde vragenlijst meenemen naar de afspraak, dan zal ik deze met u bespreken.

Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag. Op deze dagen kunt u mij bereiken op telefoonnummer: 010-2010110.
Op de andere dagen kunt u dit telefoonnummer ook gebruiken. Een collega van mij zal dan uw vraag beantwoorden. Indien dit niet mogelijk is, dan zal ik zo snel mogelijk contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet, Gurine Gerard

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl. 

 
Vakanties en vrije dagen 2018-2019

  Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 19-10-2018 26-10-2018
Studiedag – kinderen vrij 21-11-2018  
6 december 9.30 uur beginnen  
Kerstvakantie 20-12-2018 / kinderen 12.00 uur uit 04-01-2019
Studiedagmiddag – kinderen vrij 28-01-2019 / kinderen 12.00 uur uit  
Voorjaarsvakantie 22-02-2019 / kinderen 12.00 uur uit 01-03-2019
Studiedag – kinderen vrij 04-03-2019  
Studiedag – kinderen vrij 10-04-2019  
Meivakantie + Pasen 18-04-2019 / kinderen 12.00 uur uit 03-05-2019
Hemelvaart  + Pinkstervakantie 30-05-2019 10-06-2019
2 Studiedagen – kinderen vrij 27-06-2019 28-06-2019
Zomervakantie 19-07-2019 / kinderen 12.00 uur uit 30-08-2019
Met vriendelijke groet,

Namens het team,P.(Peter) van der Waal

 

 

Delen: