Nieuwsbrief oktober

Beste ouder(s) / verzorger(s),

De herfstvakantie staat weer voor de deur, dus tijd voor een nieuwsbrief.

Lerarentekort – staking 6 november
Het kan u niet ontgaan zijn in de verschillende media. Het lerarentekort treft  scholen in Nederland en met name in de grote steden. Ook op De mare ondervinden we problemen met het vinden van leerkrachten. Alle groepen waren aan het begin van het jaar bezet, maar door uitval van collega’s door ziekte , ongevallen, zwangerschapsverlof  en andere zaken staat ook bij ons de continuïteit onder zware druk. We hebben de afgelopen weken hard moeten zoeken naar collega’s om de opengevallen plaatsen door bovengenoemde oorzaken weer op te vullen. Dat is gelukkig tot op heden nog gelukt. Wat we echter niet meer in de hand hebben is kortdurende ziekte van collega’s. In het verleden hadden we vaak nog wel een collega ‘ergens’ beschikbaar, maar door deze in te zetten zien we de druk aan alle kanten oplopen. We hebben al op veel medewerking van u mogen rekenen als het gaat om de vraag uw kind thuis op te vangen. Dat kan niet altijd, wat logisch is, maar het ‘scheelt’ ons vaak in de hoeveelheid kinderen die we over andere groepen dan weer moeten verdelen.
Het lerarentekort is ook één van de redenen dat de gezamenlijke vakbonden en belangen organisaties weer hebben opgeroepen tot een landelijk staking op woensdag 6 november. Alles onderwijssectoren in Nederland zullen dan het werk neerleggen. Ook op De Mare zal dit door een groot deel van het team gedaan worden. Nu is het zo dat wij op 6 november al lang geleden een studiedag hadden gepland, dus voor u als ouders verandert er niets. De kinderen zouden die dag al vrij zijn. Op school houdt dit in dat de studiedag niet doorgaat. We hopen natuurlijk dat de minister de afgegeven signalen van de afgelopen periode echt serieus gaat oppakken, maar vooralsnog zien we weinig verandering in het beleid vanuit Den Haag.
We hopen natuurlijk dat u , ondanks dat we een studiedag hebben, begrip kunt opbrengen voor de acties en mogelijke vervolgacties. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van onderwijs die onder druk staat !

Personeel
Hierboven beschreef ik al waarom collega’s uit kunnen vallen of afwezig zijn. Onze grootste pechvogel is juf Ilse (M10) die na twee weken gestart te zijn, zeer ongelukkig met haar fiets is gevallen en hierdoor haar knie en bovenste deel van haar scheenbeen verbrijzeld heeft. Ze is inmiddels tweemaal geopereerd en is nu overgebracht naar een ‘zorg-logeerhuis’ alwaar ze dagelijks therapie krijgt. Haar revalidatie moet nog starten omdat de knie nog niet belast mag worden. De revalidatie zal daarna nog maanden vergen.

Door de uitval van juf Ilse, is juf Marjan vanuit M5 naar M10 gegaan. Heel fijn natuurlijk, maar dat gaf ook weer wat vervangingsproblemen in M5. Na de herfstvakantie is daar gelukkig een oplossing voor.
Juf Fatma, het kan ouders in die groep niet ontgaan zijn, is in blijde verwachting en gaat na de vakantie genieten van haar verlof.  Gelukkig hebben we ook voor die groep inmiddels vervanging gevonden.
We wensen langs deze weg juf Ilse heel veel beterschap toe en juf Fatma natuurlijk een heel fijn verlof !

Boekje meester Jonathan
Wellicht heeft u het al eens gehoord, maar meester Jonathan schrijft in zijn vrije tijd graag een boek.  Anderhalf jaar geleden kwam zijn boekje ‘De Tsaar van Lombardijen’ op de markt. Een beschrijving van mooie verhalen uit het Rotterdamse amateur voetbal. Nu is zijn tweede boek ‘Fleudemeu’ uit. Dit boek gaat over lesgeven op een basisschool.
Met veel humor en knipogen schrijft hij over een veelbewogen schooljaar.
Mocht u interesse hebben in het boek kunt u terecht op zijn website:
www.jona-baan.nl.

 
De herfstvakantie begint op vrijdag 18 oktober en we verwachten de kinderen weer op maandag 28 oktober !
We wensen u een fijne herfstvakantie !
 
Vakanties en vrije dagen 2019-2020

  Eerste dag Laatste dag
      
Herfstvakantie Vrij. 18-10-2019 Zon. 27-10-2019
Sinterklaas Do.  05-12-2019 / kinderen 12.00 uur uit  
Kerstvakantie Do.  19-12-2019 / kinderen 12.00 uur uit Zon. 05-01-2020
Voorjaarsvakantie Vrij. 21-02-2020 / kinderen 12.00 uur uit Zon. 01-03-2020
Pasen Vrij. 10-04-2020 Ma. 13-04-2020
Meivakantie Ma. 27-04-2020 Zon. 10-05-2020
Hemelvaart Do.  21-05-2020 Vrij. 22-05-2020
Pinksteren Ma.  01-06-2020 Wo. 03-06-2020
Zomervakantie Vrij. 17-07-2020 (donderdag 16-07 is laatste schooldag) Zon. 30-08-2020
     
Studiedagen Woe. 06-11-2019 = staking  
  Vrij.   06-12-2019  
  Woe. 29-01-2020  
  Vrij.   27-03-2020  
  Ma.   25-05-2020  
  Do. Middag 25-06-2020 – kinderen 12.00 uur uit  
  Vrij. 26-06-2020  
     
     

 
 
Fijne herfstvakantie !

Met vriendelijke groet,

Namens het team,P.(Peter) van der Waal

Delen: