Nieuwsbrief School Maatschappelijk Werk

Beste ouder(s) en verzorger(s),
 
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over het groepsaanbod in de wijk. Er zijn verschillende organisaties die trainingen aanbieden voor kinderen op de basisschool. In onderstaand overzicht kunt u lezen welke trainingen komende periode worden gegeven.
 
U kunt uw kind zelf aanmelden voor een passende training, bij de betreffende organisatie. Wilt u graag eerst overleggen met uw smw-er? Wij helpen u graag bij het vinden van een passend aanbod voor uw kind en kunnen uw kind direct aanmelden en/of doorverwijzen.
 
Het aanbod wordt gefinancierd vanuit de gemeente Rotterdam, er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
 
Avant Sanare
 
Avant Sanare geeft cursussen, voorlichtingen, individuele coaching en begeleiding op maat, gericht op blijvende gedragsverandering en mentale gezondheid. Meer informatie is te vinden op de website https://avantsanare.nl/
 

 • Alles Kidzzz: (leeftijd 9 t/m 12 jaar)

De training is erop gericht dat kinderen leren omgaan met boze buien. Dit is een training voor kinderen die behoorlijk direct reageren of ongehoorzaam zijn. Bijvoorbeeld liegen, schelden, slaan of brutaal reageren naar volwassenen.
 

 • 4U ( KOPP-KVO): (leeftijd 6 t/m 12 jaar)

Voor kinderen die het moeilijk hebben thuis. Bijvoorbeeld kinderen met gescheiden ouders, die voor een familielid moeten zorgen of vervelende dingen thuis meemaken. Het helpt kinderen om te ontspannen, plezier te maken en te ontdekken waar zij goed in zijn.
 

 • PIEP, zei de muis: (leeftijd 4 t/m 8 jaar)

Voor kinderen die het moeilijk hebben thuis, denk aan kinderen met gescheiden ouders of die voor een familielid moeten zorgen. Spelenderwijs leren kinderen vaardigheden aan om beter met hun emoties om te gaan. De training helpt kinderen om te ontspannen, gevoelens te benoemen/uiten en het zelfvertrouwen te vergroten.
 

 • Fijn: vrienden! (leeftijd 6 t/m 9 jaar)

Voor kinderen die willen leren omgaan met onzekerheid, moeilijke situaties of tegenslagen. Bijvoorbeeld kinderen die erg verlegen zijn, bang zijn om dingen te doen, situaties vermijden of negatief over zichzelf denken.
 

 • Stoere schildpadden: (leeftijd 4 t/m 6 jaar)

Voor kinderen van gescheiden ouders. In een ondersteunende en gezellige groepsomgeving leren kinderen spelenderwijs omgaan met problemen en emoties rond de scheiding.
 

 • Dappere dino’s: (leeftijd 6 t/m 8 jaar)

Voor kinderen van gescheiden ouders. In een ondersteunende en veilige groepsomgeving leren zij spelenderwijs omgaan met problemen en emoties rond de scheiding.
 

 • Opvoeden & zo: (ouders van kinderen op de basisschool)

Een groepscursus voor alledaagse vragen en problemen over opvoeden. Voor ouders die antwoorden zoeken op vragen als: ben ik niet te streng? Doe ik het wel goed? In deze cursus zoeken ouders met andere ouders en een pedagoog antwoorden op hun opvoedingsvragen. Zo leren ze hoe ze een band kunnen opbouwen met hun kinderen, positief gedrag kunnen uitlokken en gedragsproblemen kunnen voorkomen.
 

 • Pittige Jaren: (ouders van kinderen van 3 t/m 8 jaar)
  Een groepscursus voor ouders van kinderen die druk, dwars of opstandig zijn. Voor ouders die willen leren hoe je zorgt dat je kind beter naar je luistert, zodat opvoeden weer leuk wordt. In deze cursus praten ouders onder leiding van een pedagoog over het opvoeden van kinderen die brutaal, opstandig of druk zijn.

 
Cursussen voor ouders worden ook regelmatig online als open groep gegeven.
 
Indigo
Indigo helpt mensen met psychische klachten door heel Nederland. Indigo gaat samen met de cliënt op zoek naar de behandelaar en de behandeling die het beste past bij wat de cliënt wil bereiken. Meer informatie is te vinden op de website https://www.indigo.nl/rijnmond/

 • Ouderbijeenkomsten over scheiding: Dit is een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn. Ouders luisteren en zien hoe een kind een scheiding beleeft. Ouders worden zich meer bewust, veranderen hun gedrag en raken gemotiveerd om te kijken naar wat er anders kan.

 

 • Pittige Jaren: (leeftijd 3 t/m 8 jaar)
  Een groepscursus voor ouders van kinderen die druk, dwars of opstandig zijn. Voor ouders van kinderen die willen leren hoe je zorgt dat je kind beter naar je luistert, zodat opvoeden weer leuk wordt. De cursus is samen met andere ouders en een pedagoog.

 

 • Mindful ouderschap: Voor ouders die stress ervaren in de opvoeding.

De cursus bestaat uit verschillende oefeningen, zoals meditatie, mindfullness en uitleg over opvoedingsstress. Ouders leren makkelijker met de problemen van het kind om te gaan. De cursus helpt om uit de ‘stress-van alledag’ te stappen en meer in het ‘hier-en-nu’ te zijn met het kind.
 

 • Ouder baby interventie: (ouders met een baby tot één jaar)

Voor ouders die veel stress ervaren/ psychische klachten hebben. De trainer helpt de band tussen ouder en kind te versterken door middel van o.a. het maken van video-opnames en deze te bespreken tijdens huisbezoeken. Zo kan de ouder leren om op de juiste manier te reageren op de signalen die het kind afgeeft.
 

 • Ouder kind interventie: (ouders van kinderen van 1 t/m 4 jaar)

Voor ouders die veel stress ervaren/ psychische klachten hebben. Het richt zich op ouderfactoren bij de opvoeding. Het doel van de interventie is het verminderen van pittig gedrag bij kinderen. En daarnaast het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders. (o.a. d.m.v. video-opnames).
 

 • KERS: KERS/JERS Groep (Kinderen/Jongeren En Rouw Samen) (8-12 en 12-18 jaar) Voor jeugdigen van wie een ouder of een familielid langer dan 3 maanden geleden is overleden. Er worden verhalen gedeeld en gelezen met elkaar, bewegingsspelletjes gedaan en creatieve opdrachten gemaakt om gevoelens te kunnen uiten. En daarbij handvatten aangereikt hoe de jeugdigen met gevoelens van verdriet en gemis kunnen leren omgaan.

 

 • PIEP, zei de muis: (leeftijd 4 t/m 8 jaar)

Voor kinderen die het moeilijk hebben thuis, bijvoorbeeld kinderen met gescheiden ouders of die voor een familielid moet zorgen. Spelenderwijs leren kinderen vaardigheden aan om beter met hun emoties om te gaan. Het helpt kinderen om te ontspannen, gevoelens te benoemen en te uiten en het zelfvertrouwen te vergroten.
 

 • Familie advies gesprekken: Een ouder met stress (door bijvoorbeeld psychische problemen of schulden) kan het lastig vinden om hierover te praten met zijn/haar kind. Vragen die hierbij kunnen opspelen zijn: wat vertel ik aan mijn familieleden/kinderen en hebben mijn klachten invloed op de familie? Indigo denkt mee en sluit aan tijdens een gesprek waar al deze vragen gesteld kunnen worden. Er wordt stil gestaan bij de opvoedvragen en kijken wat er nodig is in het gezin.

 

 • Goed genoeg ouderschap: Uw kind een gelukkige jeugd geven, dat is wat alle ouders willen. Maar opvoeden valt niet altijd mee. Zeker als u zelf niet lekker in uw vel zit. Voor ouders met stress en/of psychische en/of verslavingsproblemen is het soms lastig om zichzelf in balans te houden én een kind(eren) op te voeden. U kunt dan bijvoorbeeld te maken hebben met schuldgevoelens, schaamte en eenzaamheid.

 

 • KOPP/KVO – DOE-PRAATGROEP: (leeftijd 8 t/m 12 jaar)

Voor kinderen met een ouder(s) die psychische- of verslavingsproblemen heeft. De Doe-praatgroep is een ontmoetingsgroep voor kinderen waarin op een speelse manier aandacht wordt besteed aan hoe je als kind kunt omgaan met de problemen van je ouder(s). Ze kunnen hun verhaal vertellen en ervaring delen aan leeftijdgenoten die in dezelfde situatie zitten. Kinderen krijgen op een begrijpelijke manier uitleg over de ziekten of verslaving van je ouder(s).
 

 • HOERA, IK DURF (VOORHEEN FIJN! VRIENDEN) (leeftijd 6/8 jaar)

Voor kinderen die graag meer willen durven. Als je als kind vaak erg bang bent, kan dat flink lastig zijn! Samen met leeftijdsgenoten oefenen de kinderen (spelenderwijs) om zich dapperder en zelfverzekerder te voelen. Ze leren omgaan met angstige, boze of verdrietige gevoelens.
 

 • KIES: (leeftijd 8 t/m 12 jaar)

Een KIES-groep voor kinderen die behoefte hebben aan praten over de scheiding. De kracht van de KIES-groep is het lotgenotencontact. Kinderen ervaren dat zij niet alleen zijn maar dat er vele kinderen zijn die in een vergelijkbare situatie zitten. Kinderen vertellen hun verhaal, luisteren naar anderen, doen spellen met elkaar en geven elkaar waardevolle tips
 

 • Leer te durven: (leeftijd 8 t/m 12 jaar)

Voor kinderen die graag meer zouden willen durven en zich dapperder en zelfverzekerder willen voelen. Met leeftijdsgenoten leren ze hoe ze om kunnen gaan met spannende of lastige situaties en hoe zij angstige, boze en verdrietige gevoelens kunnen omzetten.
 

 • Billy boem: (leeftijd 8 t/m 12 jaar)

Voor kinderen die extra steun kunnen gebruiken, omdat er thuis stress of spanningen zijn. Kinderen krijgen vaak meer mee dan we denken. Kinderen leren hun eigen gevoelens te herkennen en te uiten.
 

 • TRIPLE P – POSITIEF OPVOEDEN (voor ouders van kinderen t/m 16 jaar)

Opvoeden kan soms flink lastig zijn op het moment dat uw kind ongewenst gedrag vertoont, niet luistert, driftbuien heeft of altijd de baas wilt spelen. Het Triple P programma helpt u om te gaan met allerlei opvoedingsvragen en -problemen. Er wordt aandacht besteed aan ongewenst gedrag en geleerd hoe uw kind hierin te ondersteunen. Consequent zijn en belonen van goed gedrag zijn hierbij erg belangrijk.
 

 • Samen leren: (voor ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4)

Dit is een programma voor ouders die graag begeleiding thuis willen over hoe zij hun kind kunnen helpen leren. Het doel van Samen Leren is om de schoolprestaties van de kinderen te verbeteren. Ouders krijgen vaardigheden aangeleerd om thuis hun kind te stimuleren. Op deze manier wordt de thuisbetrokkenheid, samenwerking met de school en de opvoedvaardigheden van ouders verbetert.
 
SMWR
 
Vanuit de SMWR worden er een aantal trainingen aangeboden op de scholen. Wordt er een training op uw school gegeven en is deze passend voor uw kind, dan zal de intern begeleider hierover contact met u opnemen.
 
SMWR biedt de volgende trainingen:

 • Training KIES: Deze training is er voor kinderen van gescheiden ouders.
 • Rots en water: Dit is een training weerbaarheid voor kinderen van alle leeftijden. Kinderen leren hun communicatie en sociale vaardigheden te vergroten.
 • Methode A: (leeftijd 4 t/m 7 jaar) Methode A is een methode om weerbaarheid bij jonge kinderen te bevorderen en om te gaan met prikkels.
 • Peuter in zicht: (voor ouders met kinderen in de leeftijd 1,5 t/m 4 jaar) Ouders leren van elkaar door te praten over hun opvoedingsstijl, de ontwikkeling van hun kind en door oefeningen te doen die inzicht geven in hun manier van opvoeden.
 • Omgaan met pubers: (ouders van kinderen in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar) Er wordt gewerkt aan de volgende thema’s: Ontwikkeling van het schoolkind tot volwassene, luisteren, praten met je kind, overlegmethode, gamen en digitale opvoeding

 

Delen: