Nieuwsbrief september 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),
De tijd vliegt, we zijn alweer 4 weken bezig ! We konden nog even genieten van een nazomer, maar bij het schrijven van deze nieuwsbrief lijkt de herfst er nu toch aan te komen !
Personeel
We zijn het schooljaar gestart en we zijn blij de bezetting in al onze groepen op orde te hebben. Dat kunnen helaas niet alle scholen zeggen. De gevolgen van het lerarentekort laat zich op veel scholen gelden waar de groepen met kunst- en vliegwerk bezet worden gehouden. Dit is ook één van de redenen dat er nog steeds actie in het onderwijs gevoerd wordt. Maar ook wij zullen rekening moeten houden met de momenten als er zieke collega’s zijn. Waar we in het verleden nog wel wat mensen ‘achter de hand’ hadden is dit nu minimaal. We zullen daarom soms wat vaker groepen moeten verdelen als we te kampen hebben met ziekte. We zijn wel bezig om ook hier nog een oplossing voor te vinden, maar de spoeling wat aanbod van leerkrachten betreft is dus heel mager.
We hebben ook een nieuwe collega op de Fichtestraat. Terry Sterrenburg zal op vrijdag daar als conciërge aanwezig zijn. Hartelijk welkom !
Schilder werkzaamheden
Vanaf 1 oktober t/m 1 december zal het gebouw aan de Grift 50 (het hoofdgebouw) onder handen genomen worden door schilders. Het huidige verfwerk is wel aan een opknapbeurt toe. Dat is een flinke logistieke operatie in een dermate groot gebouw. Er is een strak schema gemaakt waarbij elke groep twee dagen in het muzieklokaal onderdak vindt terwijl hun lokaal onderhanden wordt genomen. Na twee dagen keren zij weer terug in hun eigen lokaal en dan gaat de volgende groep, enz. Op woensdagmiddagen en in de herfstvakantie worden de gangen etc. onder handen genomen.
We proberen de overlast tot een minimum te beperken, maar het zal af en toe wat flexibiliteit van een ieder vragen. Het kan ook  voorkomen dat er soms een lint in de gang gespannen is omdat er bijvoorbeeld een muur geverfd wordt.
Schoolplein
Ook ons schoolplein (voor- en achterzijde) gaat op de schop. Dit is hard nodig want er zijn flinke verzakkingen en op sommige plekken blijft veel water staan. Ook de indeling zal aangepast worden en er zullen enkele zaken verplaatst of vervangen worden. Deze werkzaamheden beginnen op 12 november. De aanpak zal gefaseerd gebeuren. We zullen u tijdig inlichten of een plein is afgesloten en u via een andere ingang naar binnen moet of niet.
TaalDoen!
Steeds meer groepen in de midden-en bovenbouw zijn gestart met de nieuwe taalmethode voor Montessori scholen, te weten TaalDoen! Een nieuwe verfrissende methode die past bij de huidige tijd. Onze oude methode wordt gefaseerd vervangen en komend schooljaar is het de bedoeling dat alle groepen hiermee werken.
Meer informatie op :https://www.taaldoen.nl/
Materiaalavond
Op dinsdag 2 oktober is de materiaalavond weer op school. Ook zal die avond weer voor groep 8 leerlingen de voorlichting over het VO zijn. Nadere informatie over de aanvangstijd etc. volgt deze week.
Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!
Op De Mare zal ook weer volop aandacht aan de Kinderboekenweek geschonken worden met o.a. de boekenmarkt en de voorleeswedstrijd. 
Vakanties en vrije dagen 2018-2019

  Eerste dag Laatste dag
Studiedag 
kinderen vrij
05-10-2018  
Herfstvakantie 19-10-2018 26-10-2018
Studiedag
kinderen vrij
21-11-2018  
Sinterklaas 05-12-2018  
Kerstvakantie 20-12-2018
kinderen 12.00 uur uit
04-01-2019
Studiedagmiddag 
kinderen vrij
28-01-2019 
kinderen 12.00 uur uit
 
Voorjaarsvakantie 22-02-2019
kinderen 12.00 uur uit
01-03-2019
Studiedag
kinderen vrij
04-03-2019  
Studiedag
kinderen vrij
10-04-2019  
Meivakantie
Pasen
18-04-2019 
kinderen 12.00 uur uit
03-05-2019
Hemelvaart 
Pinkstervakantie
30-05-2019 10-06-2019
Studiedagen
kinderen vrij
27-06-2019 28-06-2019
Zomervakantie 19-07-2019 
kinderen 12.00 uur uit
30-08-2019
Met vriendelijke groet,
Namens het team,

P.(Peter) van der Waal

Delen: