PO in actie! ~ 12 september

Beste ouder(s), verzorger(s),Op woensdag 12 september 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland een dag staken.De leraren op onze school zijn van plan om op 12 september voor een groot deel te gaan staken.

Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen).

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om het lerarentekort in het onderwijs voldoende aan te pakken.

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek hierop blijven vestigen.

De vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben op 14 februari het ‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De leraren in die provincies hebben op 14 maart gestaakt. Vervolgens hebben de leraren in Noord-Brabant en Limburg het werk op 13 april neergelegd. Daarna waren op 30 mei de leraren in Overijssel en Gelderland aan de beurt. Op 12 september gaan de scholen in onze provincie de estafette afmaken.‚ÄčWij betreuren het dat u als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben onlangs een cao kunnen afsluiten waarmee leraren een mooie salarisverhoging krijgen, maar hun salaris blijft nog steeds achter bij salarissen van mensen met vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs.Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds onvoldoende.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen.

Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar.

Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen! 

 

Samengevat :

Op woensdag 12 september is er dus geen school voor de kinderen.

Voor u, als ouder, betekent dit dat u uw kind(eren) deze dag niet naar school kunt brengen.

De BSO’s zijn op de hoogte van deze actie en kunnen opvang verzorgen.

Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn.

We hopen dan ook dat u, dankzij de vroegtijdige berichtgeving, een oplossing heeft voor de opvang van uw kind(eren)

 

Met vriendelijke groet,

Het team van OBS De Mare

 

 

Delen: