Renovatie schoolplein (update 3)

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Met ingang van morgenochtend, vrijdag 8 februari, kan de ingang aan de achterzijde van de school (De Enk) weer gebruikt worden. U kunt niet via het schoolplein naar de Grift 42 (kleuters en middenbouw) lopen. Het middendeel van het plein is namelijk nog opgebroken. 

Stand van zaken :

De vorderingen van het plein verlopen momenteel voorspoedig. Het ziet er misschien aan de voorzijde bij het voetbalveld nog wat 'kaal' uit, maar er komen nog zitjes en de beplanting wordt in het voorjaar geplaatst. Het voetbalveld wordt in gebruik genomen als de kinderen goed op de hoogte zijn van het gebruik en op welk moment zij terecht kunnen. Zowel midden- als bovenbouw gaan dit gebruiken en daar worden goede afspraken over gemaakt in welke pauze etc. en ook welke spelregels er worden gehanteerd zodat e.e.a. geordend gaat verlopen.

Op het plein aan de zijkant (waar men nu bezig is) komt nog een extra speeltoestel, een wilgentunnel, en balken waar kinderen overheen kunnen lopen etc. Verder ook meer ruimte voor wat beplanting en groen, zodat het een 'kruising' wordt tussen een groen en praktisch schoolplein.


 

Het kleuterplein is, zoals al eerder gemeld,  helaas nog niet in de plannen opgenomen omdat dit niet binnen de beschikbare financiën op dit moment past. We hopen dat dit binnen enkele jaren ook een opknapbeurt gaat krijgen.

Met vriendelijke groet,

P. (Peter) van der Waal
Directeur OBS De Mare
 

Delen: