Staken 12 december

Rotterdam, 5 december 2017
 
Betreft : Staking 12 december 2017
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Op dinsdag 12 december aanstaande zal er definitief door de medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De vakbonden van werknemers en werkgevers hebben opgeroepen om op deze dag, wederom, het werk neer te leggen.
 
In de nieuwsbrief van vorige week heeft u al kunnen lezen dat het team van De Mare vrijwel unaniem gekozen heeft om op deze dag het werk neer te leggen.
 
Op 12 december is er dan ook geen school voor de kinderen.
 
Waarom nu wederom staken ?

  • Het lerarentekort snel oploopt. Vervanging is nauwelijks te vinden en nieuwe leerkrachten zijn schaars. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van Nederland door de toegenomen werkdruk.. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen. Het is daarom nog steeds CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs.
  • De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de schoolteams tot de lippen staat. Tijdens de actiedag van 27 juni en de landelijke staking op 5 oktober waren er mooie woorden, vage beloften en tot nu toe weinig daden.
  • Minister Slob ook tijdens de Meet-up met schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners op 29 november kenbaar heeft gemaakt vooralsnog geen middelen beschikbaar te stellen.

Dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen, blijft de inzet. De eisen van het PO-front – waarin vakbonden, POinactie en PO-Raad samenwerken – zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk. Het PO-front maakt zich sterk voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs. Daarvoor is het nodig dat de positie van de leerkrachten in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs aanmerkelijk wordt verbeterd. Dat kan door een eerlijk salaris en minder werkdruk.
In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij op uw steun en begrip voor deze staking. Wij hopen samen met u op het goede nieuws uit Den Haag dat een nieuw kabinet maatregelen neemt het tij ten goede te keren.
 
Consequentie voor ouder(s) / verzorger(s) :
Voor u, als ouder, betekent dit dat u uw kind(eren) deze dag niet naar school kunt brengen. De BSO’s zijn op de hoogte van deze actie en kunnen opvang verzorgen. Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn. Ik hoop dan ook dat u, dankzij de vroegtijdige berichtgeving, een oplossing heeft voor de opvang van uw kind(eren)
 
De actie is alleen op dinsdag 12 december, dus we heten de kinderen op woensdag 13 december weer van harte
welkom ! Bedankt alvast voor uw begrip !
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team,
 
P.(Peter) van der Waal

Delen: