Staking 15 maart

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op 15 maart een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit.
De staking maakt onderdeel uit van de actieweek (11 t/m 15 maart) die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Verder erkent minister Slob wel dat er een vervangingsprobleem op de scholen is, maar concrete maatregelen om het tekort aan personeel op korte termijn op te lossen zijn er nog niet.

Het merendeel van de teamleden op De Mare legt op 15 maart het werk neer.
Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan (kunnen).

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

In het regeerakkoord zijn extra middelen toegezegd om de werkdruk te verlagen en de salarissen te verhogen, maar in de ogen van de vakbonden, nog veel te weinig en bovendien komt het grootste deel daarvan pas in 2021 vrij.
Andere vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en AVS, doen mee aan de actieweek maar ondersteunen de staking niet.

We hopen dat de actie van 15 maart de politiek verder in beweging gaat krijgen !

Samengevat :
Op vrijdag 15 maart is er dus geen school voor de kinderen.
Voor u, als ouder, betekent dit dat u uw kind(eren) deze dag niet naar school kunt brengen. De BSO’s worden op de hoogte van deze actie gebracht en kunnen als het goed is opvang verzorgen. Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn. We hopen dan ook dat u, dankzij de vroegtijdige berichtgeving, een oplossing heeft voor de opvang van uw kind(eren)
 
Met vriendelijke groet,
Het team van OBS De Mare
 

Delen: