Staking; 5 oktober

Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Op donderdag 5 oktober aanstaande zal er door de medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De vakbonden van werknemers en werkgevers hebben opgeroepen om op deze dag (ook Dag van de Leraar) het werk neer te leggen.
 
Als team van De Mare hebben wij vrijwel unaniem gekozen om op deze dag het werk neer te leggen.
 
Op donderdag 5 oktober is er dan ook geen school voor de kinderen.
 
Wat ging er aan vooraf ?
 
In de afgelopen jaren is er te weinig geïnvesteerd in het onderwijs met o.a. als gevolg dat het lerarentekort niet kan worden opgelost mede door de ongelijkheid in salariëring (studenten kiezen een ander beroep in verband met betere salariëring elders) en waardoor de werkdruk op leerkrachten onevenredig toeneemt.
In de media wordt veelal alleen gesproken over het salaris, maar het omvat veel meer. Vraag aan leerkrachten wat zij liever willen…meer geld of een iets kleinere groep en meer ondersteuning en dit laatste zal het meest gehoorde antwoord zijn. Dat betekent dat leerkrachten veel moeten, en ook heel graag willen, maar dat we gewoon meer handen in de klas nodig hebben. Een leerkracht voelt zich, vanwege de beperkte mogelijkheden, al snel tekort schieten en dat geeft mentale (werk)druk. Dit alles komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
 
Er is in de afgelopen jaren veel gepraat, maar met weinig resultaat tot gevolg. In juni was daarom de ‘prikactie’ van 1 uur dat de scholen het werk neerlegden. Onder druk van een dreigende kabinetscrisis werd een substantieel bedrag toegezegd. Na bekendmaking van deze cijfers blijkt dit echter een druppel op de bekende gloeiende plaat te zijn.
 
Bijzonder aan deze staking is dat hij uitgeroepen wordt door de vakbonden, maar ook wordt ondersteund door de werkgeversorganisaties, waarin de schoolbesturen (dus ook ons bestuur Stichting BOOR) verenigd zijn. Dit maakt het middel erg krachtig! Wij hopen daarom op een gunstig resultaat voor de toekomst van het basisonderwijs.
 
Consequentie voor ouder(s) / verzorger(s) : 
Voor u, als ouder, betekent dit dat u uw kind deze dag niet naar school kunt brengen. De BSO’s zijn op de hoogte van deze actie en kunnen opvang verzorgen. Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn.  Ik hoop dan ook dat u, dankzij de vroegtijdige berichtgeving, een oplossing heeft voor de opvang van uw kind(eren)
 
De actie is alleen op donderdag 5 oktober, dus we heten de kinderen op vrijdag 6 oktober weer van harte welkom !
Bedankt alvast voor uw begrip !
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team,
 
P.(Peter) van der Waal

Delen: