Start inschrijven Kanjertraining

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeilijk aansluiting kunnen vinden bij leeftijdsgenoten, weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben of in het sociaal contact worden afgewezen door anderen. Kinderen die onzeker, angstig of verlegen zijn. Kinderen die snel boos, bazig of verdrietig reageren. Kinderen die overal een grapje van maken, impulsief of clownesk gedrag vertonen, de baas willen spelen, vaak bij ruzies betrokken zijn, gepest worden of juist anderen pesten. 

In het nieuwe schooljaar start er in september een Kanjertraining voor ouder en kind in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. De training wordt op school gegeven. 

klik op de link voor meer info.

Delen: