Week tegen Kindermishandeling

De week van 15 t/m 21 november 2021 is de week tegen Kindermishandeling. Dit jaar is het thema: ‘… dichterbij dan je denkt’. Het thema vergroot het besef dat mishandeling en verwaarlozing dichtbij plaats kunnen vinden en dat we er soms dichterbij zijn dan we denken.

In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt hier aandacht voor gevraagd en staan we vooral stil bij wat we kunnen doen om de aanpak tegen kindermishandeling te versterken. De Week dient ook als extra stimulans om iedereen (opnieuw) te laten inzien dat ze een verschil kunnen maken voor een kind dat in de knel zit.

De gevolgen van kindermishandeling

De gevolgen van kindermishandeling kunnen groot zijn. Zo heeft een mishandeld kind, naast al het emotionele leed, bijvoorbeeld meer kans op psychiatrische stoornissen, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook is er een verhoogd risico dat hij of zij later niet in staat blijkt zijn eigen kinderen goed op te voeden. Het hangt af van de veerkracht van een kind in hoeverre het nu of later als volwassene schade ondervindt. En beschermende factoren zoals steun uit de omgeving zijn daarbij ook van invloed.

Wat kun je doen als je kindermishandeling vermoedt?

Kinderen, jongeren en andere particuliere omstanders kunnen (anoniem) advies vragen en vermoedens van kindermishandeling melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur). Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Vragen?

Heeft u als ouder nog vragen over dit thema? Neem dan gerust contact op met de Schoolmaatschappelijk Werker:

Cindy Breidel
06 42405195 cindy.breidel@smwr-rijnmond.nl

Delen: