Week van de opvoeding

Beste ouders,

Als ouders lopen we allemaal wel eens tegen lastige zaken aan bij de opvoeding van onze kinderen.
In de week van 4 oktober is het de week van de opvoeding en wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp.
In de flyers leest u wat er in dit kader allemaal georganiseerd wordt. 

Mocht u n.a.v. dit bericht nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

 

Met vriendelijke groet,
Cindy Breidel
Schoolmaatschappelijk Werker

Cindy.breidel@smwr-rijnmond.nl

06 4240 5195

Klik op de link voor de flyer.

Opvoeding

Opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling tot een volwassene die zelfstandig kan meedoen in de samenleving. Dit doen ouders door:

– Het bieden van een verzorgende en beschermende omgeving.
  Bijvoorbeeld affectie tonen, sensitief en adequaat op behoeftes van het kind reageren

– Het bieden van structuur. Bijvoorbeeld zorgen voor regelmaat en orde

– Het overdragen van kennis en het bijbrengen van waarden en normen. Bijvoorbeeld uitleg en informatie geven, eigen    verantwoordelijkheid stimuleren, ongewenst gedrag ontmoedigen of negeren en goed gedrag belonen.

Iedere ouder doet dit op zijn of haar eigen manier, iedereen heeft dus een eigen opvoedstijl. Niets is goed of fout. Wist u… Van 4 tot en met 10 oktober is het de Week van de Opvoeding. Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema voor de Week: Vertel eens… Vertel eens… is de uitnodiging om het gesprek met elkaar aan te gaan. Grijp de Week van de Opvoeding ook aan als moment om het gesprek aan te gaan met andere ouders, buren, familie en vrienden. Iedereen heeft een verhaal om te delen. Een verhaal waarmee we elkaar kunnen inspireren. Een verhaal waar we met elkaar van kunnen leren. Of een verhaal dat om een goed gesprek vraagt. Al deze verhalen mogen er zijn en mogen gehoord worden. Vertel eens…

Heeft u een vraag over opvoeding? Dan kunt u altijd advies vragen bij de schoolmaatschappelijk werker (smw-er). De smw-er kijkt en denkt dan met u mee. Daarnaast zijn er ook instanties die trainingen of ondersteuning bieden bij de opvoeding, ook hiervoor kunt u terecht bij de smw-er.

Klik op de link voor de flyer.

Delen: