Chinees

Op De Mare kunnen de kinderen naast Engels nog een vreemde taal leren, namelijk Chinees !

Allereerst….waarom Chinees ?

Chinees is een taal die tot de verbeelding spreekt door de moeilijke uitspraak en bijzondere karakters waarmee geschreven wordt. Daarnaast is China een wereldeconomie welke zijn vleugels steeds verder uitslaat over de gehele wereld. Hoe handig is het dan als je elkaar een beetje begrijpt. Verder is Chinees ook een taal die een groot beroep doet op het denkvermogen van zowel kinderen als volwassenen.

Hoe gaat dit in zijn werk ?

Juf José Boumans, onze taalspecialist, heeft jaren geleden Sinologie (China taal en cultuur) gestudeerd aan de universiteit en ook haar Masterdiploma behaald. Daarnaast heeft zij in China gewoond en gewerkt. Juf José spreekt en schrijft de taal dan ook vloeiend !

We bieden 2 x 1 uur Chinees aan in de week. U begrijpt dat niet iedere leerling hieraan kan deelnemen omdat we ook maar plaats hebben voor maximaal 15 leerlingen per les (dus in totaal 30 kinderen). Uiteindelijk willen we er wel naar streven dat we een zo groot mogelijke groep kinderen kunnen gaan bedienen, maar dat zal zich ook moeten gaan ontwikkelen in de loop der jaren en moet ook passen binnen het lesaanbod. Het mag nooit ten koste gaan van andere vakgebieden !

We hebben daarom enkele criteria afgesproken die op te vragen zijn bij de intern begeleider en leerkracht.

Delen: