Engels

Op de Mare krijgt groep 8 iedere week Engels. Groep 6 en 7 om de week. De lessen worden door een vakleerkracht gegeven. We werken met de methode "Stepping Up." Deze methode sluit goed aan bij het Engels op het voortgezet onderwijs. We werken met een tekst- en werkboek en het digibord. De leerlingen krijgen samenvattingen van de lessen mee naar huis om te oefenen voor de toetsen.
Voorop staat dat de leerlingen de lesstof goed beheersen en ervaren dat het leuk is om een vreemde taal te leren.

 

Delen: