Anti Agressie

Sociale veiligheid vinden we op onze school zeer belangrijk. U mag van de school verwachten dat we respectvol en professioneel met uw kind omgaan. Wij verwachten van de ouders en de kinderen eveneens een respectvolle en fatsoenlijke houding waarin agressie geen plaats heeft. Mocht er onverhoopt toch een meningsverschil optreden dan zullen we gezamenlijk een oplossing moeten vinden.
Bovenstaande vindt zijn grondslag in het AGSI-protocol zoals dat door ons bestuur is voorgesteld en we verwijzen hier dan ook graag naar.

Anti Agressie Protocol

Pestprotocol 'De Mare'
Afbeeldingsresultaat voor stop pesten
   

Delen: