Fysieke Maatregelen

Fysieke maatregelen op het gebied van veiligheid. Het afgelopen decennium hebben we op de Mare een aantal fysieke maatregelen genomen om de veiligheid van uw kinderen en onze medewerkers te vergroten.
Ieder jaar hebben we hiervoor een budget ter beschikking gesteld.
U zult begrijpen dat het voor een basisschool onmogelijk is een 
en ander in 1 keer te bekostigen vandaar onze keuze voor een geleidelijke aanschaf van materialen e.d.
Wat is er zoal geïmplementeerd:

 • extra brandblussers, inclusief onderhoudscontract,op vitale plekken 
 • aanschaf blusdekens
 
 • verbanddozen die voldoend aan de BHV-richtlijnen.  

   

 
 • aanschaf tekentangen
 • aanschaf gifwijzers
 • aanschaf  bordjes met verwijzing: Wat te doen bij ongeval/brand
 • cursusaanbod BHV vergroot        
 •                                             
 
 • cursus “Levensreddend handelen”  is gevolgd door het gehele team
 • aanschaf AED-apparaat
 
 • cursus behorende bij het AED-apparaat voor 5 personeelsleden
 • up to date houden van de RIenE, met bijbehorend PvA

Bovenstaand is geen afgerond geheel. Veiligheid blijft onze aandacht houden en de genoemde lijst zal dan ook in de toekomst aangevuld worden.
 

 
Delen: